COVID-19: Regeringen udskyder fristen for virksomheders årsrapporter

Publiceret 31-03-2020

Regeringen har besluttet, at fristen for indsendelse af virksomheders årsrapporter skal udskydes med tre måneder. Det sker efter ønske fra erhvervslivet og med Folketingets opbakning.

Udbruddet af COVID-19 falder nemlig sammen med højsæsonen for generalforsamlinger og udarbejdelse af årsrapporter, hvor erhvervslivet og deres revisorer selv under normale omstændigheder har meget travlt.

Fristudskydelsen skal aflaste cirka 200.000 danske virksomheder, der i år oprindeligt skulle aflevere årsrapport senest den 31. maj, men som nu altså får yderligere tre måneder til at arbejde med årsrapporterne i.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Regeringen har lyttet til den meget utvetydige appel fra erhvervslivet. Rigtig mange virksomheder og deres revisorer kæmper lige nu med at få forretningen til at hænge sammen. I sådan en presset tid skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at hjælpe virksomhederne til at kunne håndtere de mest akutte problemer først.”

Med det nye lovforslag får erhvervsministeren bemyndigelse til at lave en generel forlængelse af fristen til at indsende årsrapporten, som i en periode skal gælde for alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Rent praktisk er det for eksempel en virkelig stor udfordring for virksomhederne at skulle afholde generalforsamling eller lave lageroptælling i den her tid, der er mere præget af krisestyring, og hvor vi jo også beder virksomhederne udvise god adfærd for at begrænse smitten. Det er derfor, regeringen går ind og hjælper virksomhederne på alle de måder, vi kan. Vi har bl.a. givet mulighed for mere fleksibel arbejdsdeling. Der er lønkompensation – også til de selvstændige – og der er også kompensation til at kunne betale de faste udgifter med. I alt er der lige nu hjælpepakker på bordet for et trecifret milliardbeløb. Og nu skruer vi så for eksempel også på fristen for, hvornår årsrapporten skal indsendes.”

Lovforslaget bliver fremsat tirsdag den 31. marts og hastebehandles efter aftale med Folketingets partier. Forventningen er, at lovforslaget bliver vedtaget torsdag den 2. april.

Virksomheder, der er blevet ramt direkte af forsamlingsforbuddet, og som derfor for eksempel er nødt til at udskyde deres generalforsamling, har allerede fået dispensation.

Se forslag til lov om bl.a. bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet her

Læs også nyheden ”Nye midlertidige regler om frist for indsendelse af årsrapport” på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07.