COVID-19: Regeringen sænker grænsen for hjælp til corona-ramte selvstændige, freelancere og kunstnere

Publiceret 27-03-2020

Flere selvstændige, freelancere, kunstnere og sæsonarbejdere kan nu få hjælp af regeringen, hvis de er ramt på pengepungen af corona-udbruddet.

Kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer dækker nu personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit mod før 15.000 kr.

Beløbsgrænsen er sænket for at hjælpe flere freelancere, kunstnere og personer med mindre indkomst f.eks. eksamensvagter, visse sæsonarbejdere og løsarbejdere inden for restaurationer, som forventer et indtægtstab pga. COVID-19.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Vi knokler for at holde hånden under danske arbejdspladser og give de danske lønmodtagere ro i maven. Ingen danskernes arbejdsliv er ens, og derfor kræver det også, at vi arbejder over en bred kam. Vi forsøger hele tiden at favne flest muligt og i særlig grad dem, som er hårdest ramt.Derfor har regeringen nu besluttet at sænke grænsen for, hvornår for eksempel freelancere og kunstnere kan blive omfattet af ordningen.”

Kulturminister Joy Mogensen:

”Vi har arbejdet hårdt de sidste par dage for at få sat beløbsgrænsen ned. Det er gode nyheder for de kunstnere, som før havde svært ved at opfylde betingelsen om minimum 180.000 kr. om året i B-honorar. Det løser ikke alle problemerne på kulturområdet, og vi knokler for at finde de bedste svar på de udfordringer, vi har tilbage.”

Kompensationsordningen for freelancere mv. er et led i Regeringens, Venstres, Dansk Folkepartis, Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis, Enhedslistens, Det Konservative Folkepartis, Nye Borgerliges, Liberal Alliances og Alternativets Aftale om COVID-19-initiativer fra den 19. marts 2020.

Med aftalen etableres der en midlertidig kompensationsordning for selvstændige på 10 mia. kr. i 2020. Ordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder.

Parterne bag aftalen er enige om, at der tilstræbes den hurtigst mulige udbetaling af tilskud, og Erhvervsstyrelsen forventer at åbne kompensationsordningen for selvstændige onsdag.

Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag, der allerede er taget som følge af COVID-19, herunder udskydelse af moms og skat, lånegarantiordninger og trepartsaftale om lønkompensation.

Fakta om Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.

  • Ordningen dækker personer med omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.

  • Selvstændige, der forventer et tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af corona-virus, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

  • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

  • Ansøgers omsætning eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020.

  • Ansøger, der ikke historisk har en omsætning eller B-indkomst i den sammenlignelige periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab med udgangspunkt i data, der er tilgængelig for en anden relevant periode. Disse virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts.

Yderligere oplysninger

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte: Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07 eller Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16.

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).