COVID-19: Regeringen klar med mere hjælp til danske arbejdspladser

Publiceret 12-03-2020

Udbruddet af corona-virus i Danmark trækker meget alvorlige spor i dansk erhvervsliv og på danske arbejdspladser landet over.

Derfor præsenterer regeringen nu en række initiativer, der skal holde hånden under danske arbejdspladser.

De nye initiativer er:

Frigivelse af kapitalbuffer

Siden finanskrisen har bankerne sat penge til side i den kontracykliske kapitalbuffer. Formålet med bufferen er, at den opbygges i gode økonomiske tider, så pengene kan frigives, når konjunkturerne vender.

Ved at frigive bufferen bliver penge- og realkreditinstitutters udlånskapacitet samlet set øget med over 200 mia. kr (ved en gennemsnitlig risikovægt på 75 pct. for sektorens udlån). 

Den ekstra kapital skal bruges til at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser – ikke til at udbetale udbytter eller ekstra store bonusser. Erhvervsministeren har pr. dags dato sat satsen til nul og dermed frigivet hele bufferen.

To nye garantiordninger

Staten stiller garanti på 70 pct. af nye lån til sunde virksomheder, der har mistet mindst halvdelen af deres omsætning på grund af corona-virussen.

Konkret med en garanti, der baner vejen for for 4,8 mia. kroner i lån til de små og mellemstore virksomheder. Og en garanti på 2,7 mia. kr. i udlån til større virksomheder.

Bedre refusion til arbejdsgivere og mere fleksibel arbejdsfordeling

Der lægges op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes, så der er refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af corona-virus eller er i karantæne.

Ordningen med arbejdsfordeling bliver samtidig mere fleksibel. Dermed kan virksomheder sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge.

Yderligere oplysninger:

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07.