COVID-19: Reduktion af den systemiske buffer på Færøerne

Publiceret 19-03-2020

Erhvervsministeren suspenderer midlertidigt den seneste forhøjelse af den systemiske risikobuffer for eksponeringer på Færøerne, så bufferen med øjeblikkelig virkning reduceres til 2 pct.

Regeringen har efter samråd med de færøske myndigheder besluttet at suspendere den seneste forhøjelse af den systemiske risikobuffer på Færøerne. Bufferen reduceres dermed midlertidigt fra 3 pct. til 2 pct. Det sker med øjeblikkelig virkning.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Vi befinder os for øjeblikket i en situation, hvor der er stor usikkerhed i økonomien. Det gælder også på Færøerne. Det er vigtigt, at bankerne har mulighed for at understøtte lønmodtagere og virksomheder i denne svære økonomiske situation. Derfor har regeringen besluttet midlertidigt at lempe på kravet til den såkaldte systemiske risikobuffer på Færøerne.”

En midlertidig reduktion af den generelle systemiske buffer for eksponeringer på Færøerne giver en lettelse af kapitalkravet. Det giver større rum til, at bankerne kan absorbere eventuelle tab, uden at de behøver at skære ned på udlånet. Det vurderes at være hensigtsmæssigt i den nuværende situation med stor usikkerhed i økonomien.

Erhvervsministeren revurderer løbende niveauet for den systemiske buffer på Færøerne.

Beslutningen følger op på en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd.

Kontaktperson: Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07