COVID-19: Erhvervsministeren vil have nordiske milliarder til hjælp under COVID-19-krisen

Publiceret 28-03-2020

Den Nordiske Investeringsbank, der er ejet af de nordiske og baltiske lan-de i fællesskab, får nu en direkte opfordring fra den danske erhvervsmini-ster om at sætte maksimalt tryk på at anvende bankens ressourcer til af afbøde effekterne af COVID-19-krisen.

En øget indsats fra den Nordiske Investeringsbank vil kunne komme både eksisterende og nye danske kunder til gode. Den Nordiske Investeringsbank har over de seneste år indgået samarbejdsaftaler med danske banker om udlån til små og mellemstore virksomheder, lån til virksomheders forskning og udvikling mv.

Erhvervsminister, Simon Kollerup:

”Vi skal hjælpe vores virksomheder bedst muligt gennem den krise, vi står i. Derfor er vi nødt til at bruge alle instrumenter i værktøjskassen, også dem, der rækker ud over Danmarks grænser. Derfor har jeg i dag sammen med mine nordiske og baltiske kolleager sendt en klar opfordring til vores fælles bank, den Nordiske Investeringsbank. Vi har brug for, at den øger sit udlån markant for at give vores virksomheder de bedste muligheder for at komme sikkert gennem krisen; til gavn for både beskæftigelsen og den fremtidige vækst.”

Skal støtte sunde virksomheder

Guvernørerne i den Nordiske Investeringsbank (NIB), der består af nordiske og baltiske ministre, opfordrer banken til at øge sit udlån til det maksimale niveau til virksomheder i regionen, der er ramt af krisen. På denne måde kan banken støtte stabilisering af økonomien i de nordisk-baltiske lande.

Bankens guvernører:

"Vi forventer, at NIB vil støtte sunde virksomheder, der står over for kortvarige likviditetsproblemer på grund af krisen. NIB bør være i stand til at forøge sit udlån til finansielle formidlere til udlån til små og mellemstore virksomheder samt yde direkte finansiering til større virksomheder, der oplever en nedtur som følge af krisen. Det er også yderst vigtigt, at banken opsøger pressede virksomheder og hjælper dem med at bygge bro over virkningerne af den aktuelle krise. Banken bør støtte medlemslandenes virksomheder i videst muligt omfang for at overvinde krisen. ” 

Kan hjælpe i økonomiske kriser

Den Nordiske Investeringsbank ejes i fællesskab af de nordisk-baltiske lande. Danmark er bankens tredjestørste aktionær med en ejerandel på 21,1 pct. Bankens mandat er todelt, da den både finansierer projekter, der forbedrer produktiviteten og beskytter miljøet i medlemslandene. Banken kan også hjælpe sine medlemmer i økonomiske kriser. NIBs økonomiske stilling er stærk, hvilket afspejles i bankens høje rating. Bankens normale årlige forretningsomfang er 3-4 mia. euro.

Bankens bestyrelse vil overveje udlånsstigninger baseret på kontinuerligt opdaterede oplysninger i sammenhæng med bankens risikostyringsramme og forsvarlige bankpraksis.

Ønsker man som virksomhed at gøre brug af den Nordiske Investeringsbank, skal man tage kontakt til sin bank eller direkte kontakt til den Nordiske Investeringsbank.

Læs mere på Den Nodiske Investeringsbanks hjemmeside

 

Kontaktperson for pressehenvendelser: Ulrik Scheibye, ulrsch@em.dk, 91 33 70 17