COVID-19: Bankerne har mulighed for at give en hjælpende hånd til erhvervslivet

Publiceret 13-03-2020

Der er ikke tegn på, at finansielle stabilitet på nuværende tidspunkt er påvirket af situationen omkring COVID-19. Den finansielle sektor er generelt velkapitaliseret og har adgang til rigelig likviditet. Det er budskabet fra erhvervsministeren til den finansielle forligskreds i Folketinget i forbindelse med et møde om status om COVIED-19 og situationen på de finansielle markeder.

På mødet blev Finanstilsynet bedt om at forholde sig til bankernes bekymring for, om bankerne kan understøtte deres kunders likviditetsbehov inden for de gældende regler. Finanstilsynet redegjorde blandt andet for, at de danske pengeinstitutter både har kapitalen, likviditeten og mulighederne for at understøtte kreditværdige kunder.

Finanstilsynet har efterfølgende i en pressemeddelelse understreget, at tilsynet så vidt muligt vil imødekomme de praktiske problemer, som finansielle virksomheder oplever som følge af situationen omkring COVID-19. Hvor det er muligt, og hvor der et konkret behov, vil Finanstilsynet dispensere fra regler og tidsfrister.

Erhvervsministeren har desuden frigivet den kontracykliske kapitalbuffer. Dermed bliver penge- og realkreditinstitutters udlånskapacitet samlet set øget med over 200 mia. kr. Den ekstra kapital skal bruges til at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser 

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

"Den finansielle sektor er generelt sund og robust. Derfor er jeg også glad for, at den finansielle sektor har givet udtryk for, at den er indstillet på at løfte sit samfundsansvar og vil udvise velvillighed og fleksibilitet i forhold til at finde løsninger for de danske virksomheder, der lige nu har midlertidige likviditetsudfordringer. Det mener jeg, at sektoren er i stand til, fordi institutterne er velpolstrede, og de gældende regler giver mulighed for den slags fleksibilitet i en situation som denne uden, at det vil føre til kritik fra Finanstilsynet.”

Finanstilsynet vil etablere en mulighed for danske pengeinstitutter til at henvende sig til tilsynet, hvis de er i tvivl om, hvorvidt der er juridiske eller regnskabsmæssige begrænsninger i forhold til udlån til kunder, hvis økonomi er ramt som følge af corona-virussen.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Ulrik Scheibye, tlf. 91 33 70 17, email ulrsch@em.dk

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).