COVID-19: Ansøgningerne strømmer ind: 15.000 virksomheder har søgt lønkompensation

Publiceret 31-03-2020

Tusindvis danske virksomheder har søgt om lønkompensation til deres ansatte, siden ordningen åbnede hos Erhvervsstyrelsen i sidste uge.

Hele 15.852 virksomheder har nu søgt om lønkompensation til deres medarbejdere for at undgå fyringer.

Ordningen betyder, at både store og små virksomheder med statens hjælp kan sende medarbejderen hjem med fuld løn i stedet for at være nødsaget til at opsige medarbejderen.

Hidtil har statens bidrag været maks 23.000 kr. per måned for funktionærer og maks 26.000 kr. for ikke-funktionærer, men i går hævede regeringen og arbejdsmarkedets parter begge beløb til 30.000 kr. per måned.

Og det glæder erhvervsminister Simon Kollerup, at ordningen bliver brugt:

”I dag er det den sidste hverdag i måneden. En dag som jeg desværre tror, mange lønmodtagere har frygtet i den her usikre og uvante situation, vi står i. Regeringens håb har hele tiden været, at mange virksomheder vil gøre brug af lønkompensationsordningen i stedet for at uddele fyresedler. Og det ser heldigvis sådan ud. Jeg er utrolig glad for at se, at så mange vælger at søge om hjælp i stedet for at fyre deres medarbejdere, for det gør det alt andet lige lettere for både virksomhed og ansat at vende tilbage til en normal hverdag på et tidspunkt,” siger han.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020. Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.

”Vores samfund og store dele af verden er fortsat i en alvorlig sundhedskrise, og derfor fortsætter regeringen med at gøre alt, hvad vi kan for at få Danmark sikkert igennem krisen. Jeg er glad for, at titusindvis af lønmodtagerne med denne ordning kan beholde deres job med fuld løn og undgå en fyreseddel, som vi ved går hårdt ud over den enkelte og deres familier. Og vi har i går justeret aftalen sammen med arbejdsmarkedets parter, så endnu flere kan få gavn af den. Parterne fortjener endnu en gang ros for at have taget ansvar,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Fakta

I ordningen gives der følgende kompensation til virksomhederne:

  •         Funktionærer: 75 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.
  •         Ikke-funktionærer: 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Medarbejdere behøver ikke være fuldtidsansatte, for at virksomheden kan søge om kompensation.

Ordningen gælder for alle private virksomheder, der lever op til en række kriterier – blandt andet:

  •         Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/COVID-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
  •         Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.
  •         Medarbejderne skal afholde fem feriedage, afspadseringsdage eller fridage uden løn i løbet af kompensationsperioden. Det gør sig dog ikke gældende for virksomheder, hvor der er aftalt lønnedgang i forbindelse med COVID-19.
  •         Ordningen gælder også private fonde, foreninger og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Ud over midlertidig lønkompensation har regeringen også indført en lang række andre tiltag, der skal holde hånden under danske arbejdspladser og virksomheder, der er ramt af konsekvenserne af coronavirus/COVID-19.

Yderligere informationer og kriterier findes på virksomhedsguiden.dk, hvor der er link til ansøgningsblanketten.

Yderligere oplysninger

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksom-hedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressete-lefon på 91 33 70 07.