Aftale om ny strategi for erhvervsfremme i Danmark

Publiceret 05-03-2020

Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har indgået aftale om en ny strategi for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023.

Erhvervsminister Simon Kollerup på besøg hos en dansk virksomhed.

Med aftalen rykker beslutningerne tættere på de lokale virksomheder og får et stærkt fokus på:

  • Grøn omstilling af de små og mellemstore virksomheder (SMV’erne).
  • Erhvervsudvikling, der bidrager til et sammenhængende Danmark.
  • Og på at skabe fundament for fremtidens arbejdspladser gennem øget innovation.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Det er afgørende med lokalt ejerskab og engagement, hvis vi skal få erhvervsfremme ud at gøre gavn for virksomheder i hele landet. Det har derfor været en prioritet for mig, at vi får de lokale aktører spillet mere på banen. Med aftalen sikrer vi, at de tværkommunale erhvervshuse får en ny og stærkere rolle i tilrettelæggelsen af en mere decentral erhvervsfremmeindsats.”

Aktiv medspiller i forhold til klima-ambitioner

Med aftalen vil erhvervsministeren blandt andet inddrage Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i arbejdet med at følge op på regeringens klimapartnerskaber, som på den måde bliver en aktiv medspiller i arbejdet med at indfri ambitionerne i klimaloven.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

”Grøn omstilling er nødvendig for at imødegå klimakrisen, og samtidig rummer den grønne omstilling muligheder for nye arbejdspladser og for at styrke virksomhedernes konkurrencekraft. Det kræver veldrevne virksomheder, som evner at omstille sig til nye behov og markeder, og det skal vi hjælpe dem med. Det decentrale erhvervsfremmesystem er nøglen til at komme helt tæt på de danske SMV’er og bidrage til at få dem igennem transformationen til nye grønne forretningsmodeller.”

Strategien er lavet i tæt samarbejde med de tværkommunale erhvervshuse rundt om i landet, der med deres placering 12 steder i landet har en forståelse af virksomhedernes lokale udfordringer, muligheder og forskelle. Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er derfor enige om, at erhvervshusene skal have en styrket rolle i at føre strategien ud i livet.

Ud over det grønne fokus, skal strategien desuden lede til initiativer, der forbedrer virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, styrker iværksætteri og øger digitalisering, automatisering og internationalisering i erhvervslivet.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

”Vi ser et kæmpestort potentiale for mere digitalisering i virksomhederne, og vi har brug for, at flere iværksættere udvikler og udbygger deres virksomheder, så der kan skabes fornyelse og vækst i dansk økonomi – og så vi både får inspireret og udfordret de etablerede virksomheder.”

Fokus på 12 danske styrkepositioner

Strategien sætter desuden rammerne for en mere fokuseret indsats for de danske klyngeorganisationer, som på tværs af landet skal styrke virksomhedernes innovation gennem øget samarbejde med universiteter og andre videninstitutioner.

Med strategien vælges derfor ti styrkepositioner og to spirende styrkepositioner, som den offentlige klyngeindsats skal fokuseres indenfor.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”I regeringen vil vi føre en aktiv og grøn erhvervspolitik, som understøtter danske styrkepositioner. Det betyder, at vi skal spille de trumfkort, vi har på hånden og udvikle de danske styrkepositioner, som har potentiale til at løse store samfundsudfordringer inden for bl.a. klima, miljø, avanceret produktion og sundhed. En af vejene til at gøre det er ved at styrke innovationen. Ved i højere grad at omdanne vores forskning i verdensklasse til innovative produkter og løsninger i de danske virksomheder. Her skal klyngeorganisationerne være med til at gøre en forskel”.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

"Vi ønsker, at klyngerne bliver danmarksmestre i tre ting: At skabe innovation hos små og mellemstore virksomheder og iværksættere, at omsætte forskning til forretning og at samarbejde på tværs med andre aktører i deres økosystemer.”

Strategien er blevet til efter et års arbejde med analyser, workshops og dialog med mere end 1.200 virksomheder, kommuner, lokale erhvervsfremmeaktører, brancheorganisationer, fagforeninger, videninstitutioner og andre interessenter.

Læs aftale om en ny strategi for erhvervsfremme i Danmark her

Læs strategien "Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023" her

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Erhvervsministeriet, Ditte Vibe Petersen, divipe@em.dk og tlf. 91337097.

Teamleder for Kommunikation og Presse i sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Rikke Thøfner Angel, rikang@erst.dk og tlf. 3529 1789.