Regeringen prioriterer 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper i 2021

Publiceret 04-05-2020

Regeringen har besluttet at prioritere 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper (LAG-grupper) i 2021. Det sker for andet år i træk efter en årrække med markante nedskæringer på området.

Med LAG-midlerne får de lokale aktionsgrupper mulighed for at give borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk håndsrækning til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”De midler, vi prioriterer til de lokale aktionsgrupper, er virkelig vigtige for udviklingen i Danmarks landdistrikter. De skaber liv og aktivitet og er med til at fastholde arbejdspladser overalt i landet. Det er en vigtig prioritet for regeringen at skabe et sammenhængende Danmark, og her spiller LAG-midlerne en stor rolle.”

Med en klar udmelding om 2021-midlerne håber erhvervsministeren desuden, at overgangen til den kommende EU-programperiode bliver så smidig som mulig.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Det er meget vigtigt for mig, at de lokale aktionsgrupper får at vide, hvor mange penge, der er at gøre godt med til lokale projekter til næste år. For vi må ikke bremse virkelysten ude i landdistrikterne. Vi har løbende brug for ideerne fra ildsjælene og de lokale drivkræfter. Det er de lokale aktionsgrupper, der bedst kender de konkrete behov i deres nabolag, og derfor ved de også, hvor og hvordan der skal sættes ind.”

Den nuværende LAG-indsats er en del af det danske Landdistriktsprogram, der officielt udløber i 2020.

Der er aktuelt forhandlinger i EU om rammerne for den nye programperiode 2021-2027. Disse når dog ikke at blive færdige, så man kan starte op allerede i 2021.

Derfor har EU-Kommissionen besluttet, at 2021 kan være et overgangsår, hvor reglerne for den nuværende periode stadig gælder.

Fakta om LAG

I den nuværende danske LAG-indsats er der i alt 26 lokale aktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer.

De lokale aktionsgrupper (LAG) giver tilskud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Aktionsgrupperne prioriterer midlerne på baggrund af deres egen lokale udviklingsstrategi.

For yderligere oplysninger: