Invitation: Doorstep om politisk aftale om rejsebranchen

Publiceret 12-05-2020

Regeringen har sammen med partierne SF, EL, RV, ALT, V, K, DF og LA indgået aftale om rejsebranchen. Erhvervsministeren og ordførere vil her til morgen afholde doorstep om aftalen.

Doorstep finder sted kl. 9.15 udendørs i Erhvervsministeriets gård, Slotsholmsgade 10, 1216 Kbh. K.

Som følge af restriktioner på forsamlinger over 10 personer, vil doorstep blive afviklet udendørs samt med afmærkning, som sikrer retningslinjernes overholdelse. Derfor henstilles der også til, at hvert medie så vidt muligt sender en enkelt journalist.

Der vil blive opstillet et bord, hvorpå der kan stilles mikrofoner, lægges optagere mv.

Der vil være personale til stede, som vil vejlede om afstandsforhold. Kom gerne i god tid. Vi håber på jeres forståelse.

Der vil være en kort seance til spørgsmål efter præsentation af aftalen.

 

Pressekontakt:

Tlf.: 91 39 94 14

E-mail: jesing@em.dk