COVID-19: Ny aftale skal hjælpe rejsebranchen

Publiceret 12-05-2020

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om flere initiativer for at hjælpe rejsebranchen gennem corona-krisen.

Regeringen har netop indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet om at iværksætte en række initiativer for at styrke rejsebranchen som følge af corona-krisen.

Rejsebranchen er en af de brancher, der blev først ramt af corona-krisen og formentlig også en af de brancher, der vil være mærket af krisen i længst tid.

Den danske pakkerejsebranche er en vigtig brik i dansk turisme og rejsebranchen beskæftiger omkring 4.800 medarbejdere. I Danmark er det ca. hvert år 2,5 mio. pakkerejsende. Pakkerejsebranchen alene har haft en omsætning på ca. 15 mia. kr. de sidste fire kvartaler, og er samtidig med til at understøtte kritisk infrastruktur ved eksempelvis at skabe trafik i de danske lufthavne.

Udover at være en vigtig brik i den danske økonomi, er pakkerejsebranchen også kendt for sin særlige forbrugerbeskyttelse. Aftalen hjælper med til, at forbrugerbeskyttelsen kan opretholdes på de vilkår, som er mulige under en ekstraordinær krise, som den vi er i nu.

”Der er ingen tvivl om, at rejsebranchen er hårdt ramt. Derfor har vi tidligere stillet en statsgaranti på 1,5 mia. kr. til rejsebranchen, som går ud over de generelle hjælpepakker til erhvervslivet. Men vi lytter selvfølgelig også, når rejsebranchen i kampen for overlevelse kommer med et nødråb. For det er vigtigt for os alle, at der også er et rejseselskab, et flyselskab eller et busselskab, vi kan booke rejserne hos efter denne tid. Derfor er jeg rigtig glad for, at regeringen nu sammen med et bredt flertal i Folketinget kan tilføje en række af indsatser, der skal give rejsebranchen et bedre udgangspunkt for at komme igennem corona-krisen,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Torsten Schack Pedersen (V): “For Venstre har det været afgørende, at vi reelt sikrer arbejdspladserne i den danske rejsebranche - at hjælpepakkerne opleves som hjælp og ikke det modsatte. Med et statslige bidrag gør vi Rejsegarantifonden langt mere robust. Og vi fremadrettet sikrer fuld sammenhæng mellem lån og tilbagebetaling.”

Hans Kristian Skibby (DF): ”For DF har det været vigtigt at sikre kunderne, men også at branchens parter vil kunne fortsætte deres aktiviteter, med en rimelig likviditet. Med den her aftale når vi rigtig langt"

Katrine Robsøe (RV): "Rejsebranchen og dens kunder er helt ekstraordinært ramt af corona-krisen. Vi ønsker også at have en dansk rejsebranche næste år og en rejsegarantifond til gavn for forbrugerne - derfor er denne håndsrækning afgørende. "

Theresa Berg Andersen (SF): "Jeg har fået flere hundredevis af mails igennem den sidste tid som alle bevidner om den kompleksitet og usikkerhed, som rejsebranchen er sat i på baggrund af Covid19. Derfor er vi i SF også ekstra glade for, at vi nu har landet en bred politisk aftale i tæt samarbejde og dialog med rejsebranchen og dets eksperter. Og jeg håber, at den virker efter hensigten, nemlig at skulle holde hånden under rejsebranchen. Den individuelle hæftelse har været vigtig, så div. rejsebureauer ikke har skulle hæfte for en gæld, som de ikke selv har stiftet, det er lykkedes. Vigtige skridt for SF fremadrettet må være, at vi får ændret løbetiden på lånene, gerne til 12 år eller mere. Det vil give rejsebranchen mulighed for skabe lidt luft til, at komme oven vande efter krisen."

Victoria Velasquez (EL): ”I Enhedslisten er vi gået efter at redde arbejdspladser, uden at vi sender skatteborgernes penge i skattely, når vi laver hjælpepakker. Det har vakt international genklang, og når det gælder rejsebranchen, der jo netop opererer på tværs af grænser, er det ekstra vigtigt at sætte foden ned over for skattely. Jeg er glad for, at vi sikrer forbrugernes rettigheder bedre. Hvis EU ender på en såkaldt voucher-løsning, så havde vi helst set, at man i stedet straks fik pengene tilbage, når de mange rejser i denne tid aflyses. Men så langt kunne vi ikke trække de andre partier. Hvis der kommer en voucher-løsning, så får man i første omgang et gavekort – en såkaldt voucher. Det er ikke en ide der er groet i vores baghave, men på sigt er forbrugeren ligegyldigt hvad garanteret at kunne få tilgodehavende i kontanter.

Mona Juul (KF): “Når flyene holder stille. Når lufthavnene er tomme. Og grænserne er lukkede. Så siger det sig selv, at også rejsebranchen lider. Har man ingen aktivitet og ingen indtægt, går det meget hurtigt ned ad bakke. For rejsebranchen accelereres det ekstra, fordi man samtidig skal refundere planlagte rejser, hvilket naturligvis presser likviditeten. For at sikre såvel rejseglade danskere som rejseselskaberne har vi derfor forlænget, tilpasset og tilrettet hjælpen. Det mangler bare.”

Josephine Fock (ALT): ”Coronakrisen har medført mange aflysninger af planlagte rejser, som rejseudbyderne skal refundere over for deres kunder. Derfor har der været behov for yderligere hjælp til rejsebranchen, bl.a. ved at udvide dækningsområdet og styrke rejsegarantifonden. Jeg er tilfreds med den løsning, vi har fundet.”

Aftaleparterne er blevet enige om følgende:

  • Tilskud til Rejsegarantifondens kasse for ekstraordinære situationer på 600 mio. kr. til at dække en stor del af trækket på statsgarantien i den første periode af ordningen, der løb fra corona umuliggjorde rejsesituationer til og med den 13. april 2020.
  • Tilskud til konsolidering af fondskassen for pakkerejser i Rejsegarantifonden på 125 mio. kr.
  • Tilbagebetalingsmodellen for lån via Rejsegarantifonden gøres individuel. Det gælder for rejser, der skulle være påbegyndt fra og med den 14. april 2020 og frem til den 10. maj 2020.
  • Dækning til de ekstraordinære meromkostninger, som rejseudbyderne har haft til afbrudte rejser, herunder nødvendige ombookinger af fly til hjemtransport og refusion af tabte feriedage til forbrugeren.
  • Præcisering af rejseudbyderens forhold til forsikringsselskaber.
  • Søge opbakning i EU til en midlertidig, obligatorisk voucher-ordning.

Du kan læse mere om voucherordningen her

Du kan læse hele aftalen om hjælp til rejsebranchen her

Yderligere information

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på www.rejsegarantifonden.dk

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07.