Regeringen og arbejdsmarkedets parter udfaser gradvist lønkompensationsordningen

Publiceret 05-06-2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

Med dagens aftale er parterne enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning frem til 29. august. Dermed sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter en udfasning af ordningen, der strækker sig hen over sommerferien. Det skaber større tryghed i sommerferien for de lønmodtagere, der oplever, at corona har givet et dyk i behovet for arbejdskraft hos de danske virksomheder.

Udfasningen betyder, at lønkompensationsordningen strækker sig over sommeren, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Det er imidlertid ikke tanken, at lønkompensationsordningen skal sikre statslig støtte i den normale ferieperiode. Derfor skal lønmodtagerne, der er omfattet af ordningen holde op til tre ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. I alle tilfælde bliver virksomheden dog modregnet tre ugers kompensation.

Finansminister Nicolai Wammen siger:
”Den midlertidige lønkompensationsordning har haft afgørende betydning for flere end 200.000 danske lønmodtagere. Samtidig har den været en vigtig forudsætning for, at vores samfund nu er godt rustet til næste skridt i form af genopretningen af dansk økonomi. Regeringen og arbejdsmarkedets parter gik ind i krisen i fællesskab, og nu fortsætter vi vejen ud af krisen i fælleskab. Med dagens aftale sikrer vi en afbalanceret udfasning af lønkompensationsordningen. Det skaber større tryghed for den enkelte lønmodtager hen over sommeren, og samtidig er det en samfundsøkonomisk ansvarlig løsning, fordi både lønmodtagere og arbejdsgivere bidrager.”

Lønkompensationsordningen forlænges yderligere for lønmodtagere i virksomheder, som er fuldt lukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:
“Vi var hurtige til at lukke ned og derfor blandt de første lande, der begynder at lukke op igen. Corona-krisen har løsnet sit tag, men det betyder ikke, at vi er helt ude på den anden side endnu. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen kan holde hånden under danske arbejdspladser, så medarbejderne kan holde sommerferie med ro i sindet, og virksomhederne har deres gode folk, når de kommer ud på den anden side, og hjulene kører igen.”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:
”Jeg er glad for, at vi fortsat kan holde hånden under de lønmodtagere og virksomheder, som er ramt af corona-krisen. Vi er godt i gang med at genåbne samfundet og har kontrol over virusset, men flere brancher vil fortsat have det svært, og derfor har vi sammen med arbejdsmarkedets parter beslutte at forlænge ordningen om lønkompensation frem til udgangen af august. Og nedlukkede brancher tager vi særligt hånd om. Jeg er glad for, at parterne igen er med til at tage ansvar.”

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er samtidig enige om at drøfte en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning, som supplement til den eksisterende ud fra blandt andet principperne i anbefalingerne fra regeringens økonomiske ekspertgruppe.

Aftale om gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning 

Faktaark om gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning 

For yderligere information:

Presserådgiver Jesper Ingemann, 91 39 94 14, jesing@em.dk