Regeringen justerer modellen for udpegning af SIFI’er på Færøerne

Publiceret 04-06-2020

Regeringen har besluttet at justere modellen for udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) på Færøerne. Der vil med justeringen blive indført en nedre, absolut grænse for balancestørrelse på 3 mia. kr. Grænsen skal sikre, at færøske pengeinstitutter kun udpeges som SIFI’er, hvis de reelt er systemiske.

Regeringens beslutning om at justere modellen for udpegning af SIFI’er på Færøerne sker efter en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd den 4. marts 2020. Rådet har henstillet, at der som supplerende kriterium for at blive udpeget som SIFI på Færøerne bliver indført en nedre, absolut grænse på færøske pengeinstitutters balancestørrelse.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Regeringen har besluttet at justere modellen for udpegning af færøske SIFI’er, så den passer bedre til de faktiske forhold på Færøerne. Justeringen skal modvirke, at forholdsvis små pengeinstitutter udpeges som SIFI’er. Derfor bliver der, ved udpegning af færøske SIFI’er, indført en grænse for, hvor stor en balance et pengeinstitut skal have for at kunne blive færøsk SIFI.”

Konkret betyder det, at pengeinstitutter med en balancestørrelse under 3 mia. kr. ikke vil blive udpeget som SIFI fremover, selvom de i øvrigt opfylder kriterierne. Denne grænse sikrer, at der kun vil blive udpeget færøske SIFI’er, som reelt vurderes som systemiske.

Grænsen på 3 mia. kr. er fastsat ud fra et hensyn om at undgå, at forholdsvis små pengeinstitutter bliver udpeget som SIFI’er. Det er tilfældet i dag, hvor udpegningen af SIFI’er udelukkende sker på baggrund af indikatorer, der måler institutternes størrelse i forhold til størrelsen på den færøske økonomi.

Samtidig er grænsen på 3 mia. kr. valgt ud fra et hensyn om, at pengeinstitutter med en balancestørrelse under 3 mia. kr. ikke må kunne vokse for meget uden at blive underlagt de skrappere kapitalkrav, der gælder for SIFI’er. Det er vigtigt ud fra et hensyn til konkurrencen i den færøske finansielle sektor.

De færøske myndigheder bakker op om justering af modellen.

Med de færøske pengeinstitutters aktuelle balancestørrelser indebærer grænsen på 3 mia. kr., at det tredjestørste pengeinstitut på Færøerne, Norðoya Sparikassi, ikke fremover skal udpeges som SIFI.

Regeringen igangsætter nu de nødvendige justeringer af lovgrundlaget. Det er forventningen, at justeringen kan træde i kraft den 1. januar 2021. Da SIFI’er på Færøerne udpeges i juni hvert år, vil grænsen på balancestørrelse på 3 mia. kr. ved udpegning af SIFI’er på Færøerne blive anvendt første gang i juni 2021.

For mere information kontakt:

Presserådgiver Ulrik Scheibye, 91 33 70 17