Mere end 10 mio. kr. til grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på de små øer

Publiceret 25-06-2020

41 ansøgere får i dag positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de 10,1 mio. kr. i støtte til projekter, der understøtter en grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på de danske småøer.

Erhvervsminister Simon Kollerup

”Regeringen har både ambitiøse målsætninger for klimaet og ønsket om at skabe liv og udvikling i de danske landdistrikter. Derfor er jeg særligt glad for, at Landdistriktspuljen i denne runde har været målrettet grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Det gavner nemlig både klimaet, virksomheder, arbejdspladser og livet i landdistrikterne og på de danske småøer. De mindre lokalsamfund har før bevist, at de med blandt andet stærkt sammenhold og deres unikke kendskab til deres område kan trække Danmark i en mere grøn og bæredygtig retning – og samtidig skabe gode arbejdspladser og sunde virksomheder.

Det glæder mig meget at se, at virkelysten fortsat blomstrer ude i landet – på trods af den svære tid vi er i.”

Landdistriktspuljen havde den 3. april 2020 frist for ansøgninger om støtte til forsøgsprojekter, projekter på de små øer samt forsknings- og informationsprojekter. Erhvervsstyrelsen modtog i alt 104 ansøgninger for i alt ca. 33 mio. kr.

Ud af disse har Erhvervsstyrelsen udvalgt 41 projekter efter indstilling fra Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen. De 41 projekter tæller 22 forsøgsprojekter med samlet tilsagn på 6,6 mio. kr., 3 forsknings- og informationsprojekter med samlet tilsagn på 1,4 mio. kr. og 16 projekter på de små øer med et samlet tilsagn på 2,1 mio. kr.

De støttede projekter er alle med til at fremme den grønne omstilling og udvikling af bæredygtige løsninger.

Formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, Finn Jorsal:

”Rigtig mange projekter har handlet om bæredygtig turisme, og jeg er overbevist om, at det også er til gavn for fremtidig bosætning på landet. Fokus på lokal turisme er nemlig fokus på lokal kvalitet, og det er også dét, nye beboere kigger efter. Vi har i udvalget samtidig haft fokus på, at det kan være farligt, hvis landdistrikterne og øerne satser for ensidigt på turisme som levevej. Det har vi bl.a. lært af situationen med COVID-19 i dette forår. Derfor har vi udvalgt mange andre projekter, der mere generelt har fokus på en grøn omstilling og udvikling af landdistrikter og småøer.

Ansøgningsfrist og tema for Landdistriktspuljens næste ansøgningsrunde vil blive meldt ud i løbet af sommeren 2020.

Presserådgiver Kristoffer Raun Thomsen, krrath@em.dk, 9133 7060