COVID-19: Ny aftale skal hjælpe særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere henover sommeren

Publiceret 23-06-2020

Nu kommer der mere hjælp til den gruppe selvstændige, kunstnere, teknikere og leverandører af fx lydanlæg eller telte, der er særligt hårdt ramt af tab i omsætningen på grund af aflyste sommerarrangementer.

Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om en ny kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv., som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”De kunstnere og selvstændige, som nu kan få ekstra støtte er dem, der knokler og optræder på sommerens festivaler og koncerter år efter år. De er altså grundlaget for nogle af de store oplevelser, som rigtig mange danskere glæder sig til og har fantasiske minder om. Derfor er det rigtig vigtigt, at hjælpe dem, når nu deres primære indkomst er forsvundet på grund af coronaen.”

Kulturminister Joy Mogensen:

”Nogle kunstnere tjener primært deres penge om sommeren. Men på grund af corona er musikfestivalerne og andre store arrangementer aflyst eller udskudt. Derfor har vi fundet en løsning, som tilgodeser f.eks. musikeren, lydmanden eller danseren, der har sæsonbetonede indtægter og derfor er stærkt økonomisk påvirkede af, at vi denne sommer ikke kan være mange mennesker samlet.”

Ordningen bygger på principperne i de hjælpepakker til selvstændige, freelancere, kombinatører mv. og kunstnere, der allerede findes, men for at tage højde for sæsonafhængighed kan ansøgere nu få flere penge.

Det bliver nemlig muligt for blandt andet danske musikere og deres crew, teltudlejere, leverandører af lys og lyd eller selvstændige med omrejsende tivoli at få ekstra hjælp i form af en økonomisk kompensation frem til udgangen af august. Hvis de vel at mærke er hårdt ramt af coronakrisen. Med den nye ordning hæves det maksimale kompensationsbeløb til 37.000 kr. om måneden, for at tage højde for, at det kan være vanskeligere for gruppen af sæsonafhængige at omstille forretningen.

Samtidig bliver kravet til omsætningsnedgang hævet fra 30 procent til 50 procent for netop at målrette ordning til de selvstændige og kunstnere mv., som er særligt hårdt ramt af aflyste arrangementer på grund af forsamlingsforbuddet.

Det er muligt at søge enten for perioden fra og med d. 1. maj frem til og med d. 31. juli eller fra og med d. 1. juni frem til og med den 31. august.

Kompensationen gælder kun selvstændige, kunstnere mv., der har oplevet nedgang i omsætning, på grund af forbuddet mod større arrangementer, og kan dokumentere, at de særligt sæsonafhængige.

Ny pulje skal hjælpe yderligere

Ud over den nye kompensationsordning betyder aftalen også, at det takket være en ny pulje på 70 mio. kr. bliver muligt for selvstændige og kunstnere mv. at søge økonomisk hjælp, hvis de har haft produktionsomkostninger inden coronakrisen, som de forventede at realisere gennem omsætning i løbet af sommeren.

Puljen kan søges af den samme målgruppe som kompensationsordningen til sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. og kan yde kompensation for op til 60 pct. af tabte produktionsomkostninger, som er knyttet til perioden inden d. 6. april, og som er direkte relateret til arrangementer, der ikke finder sted som planlagt på grund af coronaen. Det er et krav, at arrangementerne skal være berettiget til kompensation gennem kompensationsordningen til arrangører.

Torsten Schack, Venstre:

”Venstre ser med stor bekymring på, at sæsonafhængige erhverv og underleverandører til store arrangementer rammes uforholdsmæssigt hårdt af coronakrisen. Det prøver vi at afhjælpe med denne aftale, men vi er godt klar over, at vi bestemt ikke fanger alle.”

Zenia Stampe, Radikale Venstre:

“Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har kæmpet længe og indædt for en honorarbaseret model. Men det var der ikke flertal for, og så måtte vi gøre op med os selv, om vi ville forlade forhandlingerne eller blive og kæmpe for, at resultatet blev så godt som muligt. Vi valgte det sidste, og selvom vi er pinligt bevidste om, at aftalen fortsat efterlader dele af live-branchen på perronen, så er vi samtidig overbeviste om, at andre dele af branchen er væsentligt bedre stillet med denne aftale. Men vi kommer til at følge området tæt og presse på for at finde andre måder at hjælpe de sidste gennem krisen.”

Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti:

”Sommerens koncerter og festivaler er en vigtig del af dansk kultur. Derfor er det vigtigt, at de kunstnere, dansere, lydfolk og alle mulige andre, der er med til at skabe gode oplevelser sommeren over, også er der næste år. Det er denne aftale med til at sørge for, og det er jeg rigtig tilfreds med.”

Jacob Mark, SF:

De mange artister og leverandører af alt det der skaber gode arrangementsoplevelser har økonomisk stået med kniven for struben, efter at man lavede forsamlingsloftet og dermed aflyste alle større arrangementer. Nu giver vi en særlig økonomisk håndsrækning til dem, der tjener de fleste af deres penge på bestemte tidspunkter af året og samtidig afsætter vi penge til at holde hånden under nyetablerede artister. Det er vigtigt hvis vi også i fremtiden vil have de samme fantastiske arrangementer og koncerter. 

Victoria Velasquez, Enhedslisten:

”Selvom det kan virke som, at flere ting er på vej tilbage til det normale, så er sommeren langt fra som den plejer. I Enhedslisten er vi stærkt optaget af at sikre den økonomiske tryghed, så vi ikke taber nogen. Skilteteknikeren, lydmanden, dem der arbejder i omrejsende Tivoli, markeder, sceneteknikeren, kunstneren - mange der ikke bliver grebet af vores almindelige sikkerhedsnet, får deres primære indtægt om sommeren og er virkelig på spanden lige nu. Jeg er glad for, at det er lykkedes at lave en håndsrækning til flere af dem og vi er stadig optaget af, at finde en løsning for mange af dem, der endnu ikke er med.”

Mona Juul og Birgitte Bergman, Konservative:

”Konservative er optaget af at hjælpe alle så godt gennem krisen som muligt. Mange selvstændige med sæsonarbejde er ekstra hårdt ramt som følge af forbuddet mod store forsamlinger. Derfor er vi tilfredse med at kunne sikre denne gruppe en ekstra kompensation, eftersom de jo ikke har samme muligheder som mange andre for at indhente tabt indtjening.”

Josephine Fock, Alternativet:

”Det er godt at der er opnået enighed om den gruppe som er særligt sæsonafhængige kunstnere og fødekæden til disse kan opnå yderligere kompensation i forbindelse med de aflysninger af arrangementer, der fortsætter hen over sommeren. Og derudover er det dejligt, at det kunne lykkes at opnå enighed om en særlig aktivitetsindsats overfor nyetablerede artister.”

Hjælp til kunstnere på vej frem

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet er desuden enige om, at der skal afsættes 10 mio. kr. til en særlig aktivitetsindsats til nyetablerede artister.

Midlerne bliver målrettet nyetablerede artister, der kan dokumentere, at de grundet COVID-19 har fået aflyst en række planlagte koncerter og/eller arrangementer hen over sommersæsonen.

Du kan hente et faktaark med eksempler på, hvordan aftalen skal udmøntes her

Læs hele aftalen om kompensation til særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. her

Læs hele aftalen om særlig aktivitetsindsats for nyetablerede artister her

 

For yderligere information:

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07.