Ny life science-fond skal bygge bro mellem forskning og marked

Publiceret 10-07-2020

For første gang i Norden er der etableret en life science-fond, Eir Ventures, med samarbejdsaftaler med Nordens største universiteter. Fondens primære formål er at investere i selskaber, der driver udvikling af lægemidler og medtech-produkter, som kan gøre en stor forskel for patienter.

Fonden har i en første runde rejst 570 mio. kr. (€76 mio.), hvor statens finansieringsfond Vækstfonden investerer sammen med en række nordiske og europæiske investorer, bl.a. Novo Holdings. Samlet forventes fonden at rejse over €100 mio. til at bygge bro mellem forskning og marked og udnytte de store investeringsmuligheder, der findes inden for life science, specielt i Norden.

Eir Ventures bliver den første skandinaviske life science venture-fond med kontorer i både Stockholm og København, og fonden har samarbejdsaftaler med de største svenske og danske universiteter. Eir Ventures allokerer ca. 5 pct. af fonden til investering i tidlige selskaber, der vokser ud af universiteterne, i et program der kaldes ’Seedlings’. Eir Ventures vil således være en aktiv medspiller for universiteterne og deres life science-entreprenører. Samarbejdsaftalerne giver desuden mulighed for også at udveksle medarbejdere og erfaringer mellem fonden og universiteterne.

Stephan Christgau, founding partner i Eir Ventures:
”Udvikling af nye lægemidler og medicinsk teknologi er en højt specialiseret ressource-, kompetence- og kapital-krævende proces. Her i Norden er vi meget stærke inden for life science-kompetencer og innovativ forskning, men der er mangel på kapital til dette område, hvilket er en stor begrænsning for evnen til at skabe nye lægemidler ud af de videnskabelige landvindinger. I Eir Ventures ser vi frem til at spille en afgørende rolle i at udvikle og finansiere nye selskaber og lægemidler, der udspringer af den eminente forskning på universiteterne her i regionen.”

Erhvervsminister Simon Kollerup
”Vores nye virkelighed med verdensomspændende sygdomme har om noget gjort det lysende klart, hvor vigtigt det er, at vi investerer i og bringer nye behandlinger og sundhedsløsninger i spil. Det kan den nye fond være med til at skubbe bag på – endda i tæt samarbejde med danske og nordiske universiteter – og det er for mig at se den virkelig gode nyhed her. For det gør, at vi får styrket fødekæden mellem den gode forskning på universiteterne og vores life science-virksomheder, der skal have forskningen ud at leve i form af produkter til gavn for patienterne, men så sandelig også for dansk eksport.”

Fælles for de fremtidige selskaber i Eir Ventures er, at de alle arbejder med nye banebrydende produkter og teknologiplatforme, som adresserer uopfyldte sundhedsmæssige behov på områder med et betydeligt markedspotentiale, men med stor teknologisk risiko.

”Life science er et utroligt vigtigt område for Danmark og dermed for Vækstfonden. Og med et stærkt samarbejde og strategisk partnerskab med nordiske universiteter, spiller Eir Ventures en vigtig rolle i at sikre, at endnu flere gode ideer på universiteterne bliver levedygtige – til gavn for samfundet og universiteterne. Derfor er vi glade for, at Eir Ventures nu er en realitet, og har en række stærke investorer med ombord,” siger Rolf Kjærgaard, adm. direktør i Vækstfonden.

Hos Novo Holdings ser man frem til at sikre kapital til at realisere nye forskningsbaserede virksomheder, hvor potentialet for afkast for både samfund, nye virksomheder og investorer er stort.

”Vi har investeret i den nordiske life science-industri i mere end 10 år, og vi har set en kontinuerlig vækst i antallet og kvaliteten af investeringsmulighederne. Vi er derfor meget glade for at være en af de første investorer i Eir Ventures, og vi ser frem til at samarbejde med teamet om at skabe flere startups med udgangspunkt i nordisk innovation,” siger Søren Møller, ledende partner i Novo Seeds, som opbygger og udvikler biotekselskaber i Novo Holdings.

Investeringsteamet i Eir Ventures består af fire partnere med lang erfaring inden for life science venture-investering, lægemiddeludvikling og klinisk forskning. Udover Stephan Christgau (PhD), der bl.a. var med til at starte Novo Seeds, består founder-teamet af Magnus Persson (MD, PhD), co-founder af Healthcap og tidligere partner i den amerikanske venturefond The Column Group, Andreas Segerros (MSc, MBA), der senest var partner i Sunstone Capital og Amanda Hayward (PhD), der har arbejdet med investering i Baxter og Baxalta Ventures. Amanda beholder sit job i det amerikanske selskab RallyBio samtidig med sin nye rolle i Eir Ventures. Fonden bliver et svensk aktieselskab og vil have kontorer i Danmark og Sverige. Sammen skal de være med til at sikre, at den nyeste forskning og viden kommer ud på markedet til gavn for mennesker og samfund.

Foruden Vækstfonden er også svenske Saminvest, Novo Holdings og den Europæiske Investeringsfond EIF blandt investorerne i Eir Ventures’ første closing.

Fakta om Eir Ventures
Eir Ventures er en nordisk life science-venturefond etableret I 2020. Venturefonden investerer i biotekselskaber, der udvikler lægemidler eller medicinsk teknologi med potentiale til at transformere behandlingen af patienter. Fonden kan investere i selskaber på alle udviklingsstadier fra tidlig præ-klinisk udvikling, til selskaber i en mere moden fase. Fonden er registreret i Sverige og har kontorer i både Stockholm og København.

Om Vækstfonden
Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen – fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 8.500 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 27,3 mia. kr. Læs mere her.

Om Novo Holdings A/S
Novo Holdings er et dansk aktieselskab, der er 100 pct. ejet af Novo Nordisk Fonden. Selskabet er holdingselskab for virksomhederne i Novo Gruppen, der består af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, og varetager forvaltningen af Novo Nordisk Fondens aktiver. Novo Holdings er anerkendt som en internationalt førende life science-investorer med fokus på langsigtet værdiskabelse. Ud over at være hovedaktionær i Novo Gruppens selskaber formidler Novo Holdings seed- og venturekapital til udviklingsselskaber og erhverver betydende ejerandele i vækstvirksomheder og veletablerede virksomheder inden for life science. Novo Holdings forvalter også en bred portefølje af finansielle aktiver. 

For pressehenvendelser kontakt:

  • Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07
  • Stephan Christgau, founding partner i Eir Ventures: E-mail: Stephan.christgau@eirventures.eu eller tlf: 30674790
  • Cecilie Idun Andersen, kommunikationsrådgiver i Vækstfonden: E-mail: cea@vf.dk eller tlf: 31930573
  • Anders Rosendahl, pressemedarbejder i Novo Holdings: E-mail: aro@novo.dk eller tlf: 40483766