Regeringen klar med nyt initiativ for at fastholde levende bymidter

Publiceret 07-01-2020

Nyt partnerskab skal sætte fokus på at fastholde levende bymidter i mange små og mellemstore byer. Bymidter udgør en væsentlig rolle som socialt mødested, og er afgørende for at fastholde et attraktivt byliv i hele Danmark. Derfor vil regeringen gå sammen med kommunerne for at se på at fastholde levende bymidter.

Ændringer i indkøbsvaner, den stigende e-handel, og et faldende udbud af butikker påvirker livet i bymidten. Derfor er der behov for at gentænke bymidten, hvis der fortsat skal være levende bymidter over hele landet. Regeringen har fokus på at skabe et sammenhængende Danmark, der ikke knækker over. Derfor er et af regeringens initiativer i den kommende vækstplan for handel og logistik en styrket indsats for at fastholde levende bymidter.
Regeringen vil oprette et partnerskab med Erhvervsministeriet, organisationer med særlig viden inden for bymidteudvikling og kommuner med det overordnede formål at understøtte kommunernes arbejde med levende bymidter.

Erhvervsminister Simon Kollerup:
”Levende bymidter i små og mellemstore byer i Danmark er truet, og der sker en centralisering, som er skadelig. Vores byer i hele landet skal trives. Derfor igangsætter jeg nu er partnerskab for levende bymidter, som skal sætte fokus på at fastholde liv og aktiviteter i små og mellemstore byer og lokalsamfundene.”

Initiativet blev præsenteret ved en lancering i Hobro bymidte mandag den 6. januar, hvor erhvervsminister Simon Kollerup mødtes med lokale repræsentanter fra Hobro, som ligger i Mariagerfjord Kommune. Kommunen arbejder aktivt med udvikling af Hobro bymidte.

Partnerskabet skal analysere igangværende projekter og foretage en systematisk erfaringsopsamling af gode eksempler på levende bymidter, både danske og udenlandske. Der skal udarbejdes en værktøjskasse med forslag til løsninger og konkrete greb til bymidteudvikling og –omstilling og komme med anbefalinger til statslige indsatser, der kan understøtte kom-munernes arbejde med levende bymidter. Som en del af partnerskabets anden fase udvælges 3-5 byer, hvor der udarbejdes konkrete udviklingsstrategier i partnerskab mellem kommunen, handelsstandsforeningen og evt. andre lokale aktører, der skal danne rammen om en mere målrettet og sammentænkt indsats fra såvel offentlige som private aktører i byen.

For mere information:


Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann, email jesing@em.dk, tlf. 91 39 94 14