Regeringen opruster i kampen mod økonomisk svindel

Publiceret 05-02-2020

Der skal sættes hurtigere og mere målrettet ind overfor økonomisk kriminalitet. Derfor fremsætter erhvervsminister Simon Kollerup nu et lovforslag, der giver Erhvervsstyrelsen flere muskler til at gribe ind over for brug af stråmænd, svindel med identiteter og falske adresser, så det bliver sværere for svindlere at skjule sig.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Det styrker samfundskontrakten, når helt almindelige virksomheder med orden i penalhuset kan have tillid til, at det ikke kan betale sig at svindle. 

Hvis man selv er en lovlydig erhvervsdrivende, der følger alle reglerne, så er det selvfølgelig virkelig frustrerende at opleve, hvis andre slipper afsted med at bryde dem. Og fra samfundets side skal vi naturligvis heller ikke acceptere, at nogen snyder og ikke bidrager til fællesskabet. 

Derfor skal myndighederne selvfølgelig kunne komme efter svindelvirksomhederne, og det giver vi dem nu nogle bedre værktøjer til at kunne.” 

Formålet med lovforslaget er at øge mulighederne for at slå ned på økonomisk svindel og fremme et ansvarligt erhvervsliv. Udgangspunktet i lovforslaget er, at kontrollen i videst muligt omfang skal være digital samt data- og risikobaseret, så den mest effektivt rammer svindlerne uden at medføre unødvendige byrder for lovlydige virksomheder.  

Med lovforslaget bliver det muligt at sætte hurtigere og mere målrettet ind over for økonomisk svindel gennem en styrket kontrol på selskabs- og regnskabsområderne. Det vil kunne bidrage til at reducere tab for staten i form af skatteunddragelse og tab for private kreditorer som långivere og investorer. 

Erhvervsstyrelsen får blandt andet mulighed for at gennemføre en risikobaseret og dybdegående kontrol af årsrapporter, hvor årsrapporter kan udvælges på baggrund af særlige indikatorer, fx udvikling i nøgletal, og hvor regnskabsoplysningerne sammenholdes med andre oplysninger, fx skatteoplysninger.

 Erhvervsminister Simon Kollerup:

 ”Kontrolpakken indeholder rigtig mange gode initiativer. Det bliver blandt andet sværere for de ansvarlige bag økonomisk svindel at skjule sig ved brug af stråmænd, falske identiteter og fiktive adresser.

 Og Erhvervsstyrelsen får bedre sanktionsmuligheder. Eksempelvis kan styrelsen oversende en virksomhed til tvangsopløsning, hvis virksomheden ikke følger styrelsens påbud fx om at fremsende dokumentation i forbindelse med ulovlige kapitalejerlån.”

Du kan se hele forslaget til ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love her

 

Kontaktperson: Presserådgiver Ulrik Scheibye, 91 33 70 17, ulrsch@em.dk