Regeringen vil hjælpe nordjyske virksomheder i genstartsfasen efter lokal nedlukning

Publiceret 01-12-2020

Virksomheder, lønmodtagere og kultur- og idrætsliv skal have en god opstart efter den lokale nedlukning i Nordjylland. Derfor lægger regeringen op til at forlænge udfasningen af hjælpen i Nordjylland.

Mens Nordjylland var lukket ned for at inddæmme en særlig mutation af corona-virus fra mink, fik alle virksomheder i de syv kommuner, der er ramt af en væsentlig nedgang i omsætningen på grund af de lokale restriktioner, adgang til kompensationsordninger på linje med den generelle adgang, der også gjorde sig gældende under nedlukningen af Danmark i foråret.

Nedlukningen skulle være fortsat frem til og med den 3. december, men heldigvis har det været sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe restriktionerne tidligere. Nedlukningen har ikke desto mindre haft store menneskelige og økonomiske konsekvenser for virksomheder, lønmodtagere samt kultur- og idrætsliv, og derfor vil regeringen nu forlænge udfasningen af hjælpen i Nordjylland, så virksomheder kan søge hjælp i perioden til og med den 26. november 2020.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Når ordrebøgerne bliver tømt på grund af corona, så skal vi stå klar med hjælp. Nordjyderne har trukket et tungt læs og leveret en flot indsats for at inddæmme corona-smitten. Og der er ingen tvivl om, at det har haft konsekvenser – både menneskelige og økonomiske. Sammen med et bred flertal i Folketinget har vi derfor spændt det store sikkerhedsnet ud under de nordjyske virksomheder, og nu har vi valgt at forlænge hjælpen yderligere, så Nordjylland kan få en god start efter nedlukningen.”

Hjælp til virksomheder, kultur- og idrætsliv, som nu forlænges til og med den 26. november:

Kompensation for faste omkostninger:

Alle virksomheder i de syv nordjyske kommuner får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.

Virksomheder med enheder f.eks. butikker både inde og uden for de nedlukkede kommuner kan få kompensation for faste omkostninger til den af butikkerne, der oplever et omsætningstab på 30 pct.

Virksomheder, der er ramt af, at deres medarbejdere ikke kan komme på arbejde, mangler vigtige leverancer eller generelt oplever produktionsnedgang, kan få kompensation.

Kompensation til selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere:

Alle selvstændige mv. i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.

Der laves en særskilt kompensationsordning for selvstændige mv. bosat i en af de nedlukkede kommuner, der ikke kan pendle til deres forretning uden for kommunerne.

Der gives kompensation til selvstændige mv. uden for de syv kommuner, hvis de kan sandsynliggøre, at en indtægtsnedgang skyldes restriktionerne.

Andet:

Der afsættes en pulje på 15 mio. kr. til delvis dækning af virksomhedernes udgifter til betaling af bod og dagbøder mv. i byggesager mv.

For at genstarte turismen styrkes markedsføringen af Nordjylland som destination med 5 mio. kr.

Hjælp til udsatte borgere:

Der sættes 7,5 mio. kr. af til en ensomhedspulje, der skal modvirke ensomhed blandt borgere i de syv nordjyske kommuner.

Der sættes 1,4 mio. kr. af til uddeling af mad til sårbare familier i de syv nordjyske kommuner.

Lønkompensation:

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har desuden den 7. november indgået en aftale om en midlertidig lokal lønkompensationsordning for virksomheder i de nordjyske kommuner samt en pendlingslønkompensation for virksomheder og borgere berørte af pendlingsrestriktionerne. Følgende ordninger under lønkompensation vil også blive forlænget:

  • Den lokale lønkompensationsordning
  • Pendlingslønkompensationsordningen

Der tages forbehold for statsstøttereglerne.