Regeringen vil have hånd i hanke med udenlandske investeringer i Danmark

Publiceret 14-12-2020

Det skal være muligt at screene udenlandske investeringer. Sådan lyder det fra regeringen, der vil fremsætte et lovforslag på området i 2021.

Danmark er en lille, åben økonomi, der er afhængige af global samhandel og investeringer.

Men i nogle tilfælde kan udenlandske investeringer være problematiske i forhold til sikkerhed eller offentlig orden. Det kan f.eks. være i relation til kritisk infrastruktur i tilfælde, hvor investoren har tætte bånd til en statslig aktør, og hvor investeringen foretages på baggrund af strategiske snarere end kommercielle hensigter.

Regeringen fremsætter derfor til februar et lovforslag om screening af udenlandske investeringer mv. i Danmark, og har derfor sendt lovforslaget for offentlig høring.

"Udenlandske investeringer er vigtige for vores vækst og velfærd, men vi skal sikre os, at det ikke udgør en trussel mod Danmark. I regeringen lægger vi derfor op til at screene udenlandske investeringer, som kan være problematiske i forhold til national sikkerhed og offentlig orden. Ordningen skal være et effektivt værktøj til at imødegå det trusselsbillede, vi ser, og ikke mindst skabe klarhed og forudsigelighed for danske virksomheder og udenlandske investorer. Samtidig har det været vigtigt, at lave en ordning, der ikke unødigt påvirker det danske investeringsklima,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

En række andre europæiske lande har allerede indført lignende investeringsscreeningsordninger i de senere år.

Lovforslaget bygger på anbefalingerne fra den tværministerielle arbejdsgruppe om investeringsscreening.

Høringen over lovforslaget om investeringsscreening, der løber frem til den 6. januar 2021, findes på Høringsportalen her.