Regeringen og Folketingets partier er enige om forbedring af kompensation til tvangslukkede selvstændige

Publiceret 03-12-2020

Regeringen og Folketingets partier er enige om at ændre reglerne for kompensation til tvangslukkede selvstændige. Ændringen betyder, at selvstændige, som har været ramt af tvangslukning og står til at skulle tilbagebetale kompensation, kan beholde kompensation for tabt omsætning, for perioden de har været tvangslukket.

De midlertidige kompensationsordninger, som blev etableret i foråret, har været et vigtigt redskab til at hjælpe de danske virksomheder i corona-krisen.

Der er dog selvstændige, der har været ramt af tvangslukning, som med de nuværende regler står over for at skulle tilbagebetale hele kompensationen, de har modtaget i ordningen for selvstændige. Det skyldes, at de har været lukket ned kortere end den periode, kompensationsordningen dækker. Og at de efter genåbning af deres virksomheder har haft så stor omsætning, at de ikke længere lever op til kravet om omsætningsnedgang i den samlede periode i kompensationsordningen.

Derfor er regeringen og Folketingets partier enige om at justere kompensationsordningen for selvstændige, så de kan beholde kompensationen for den periode de var tvangslukkede og ikke havde nogen omsætning.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”Mange selvstændige har fået gang i butikken og omsætningen igen. De er kommet ud på den anden side af nedlukningen i foråret. Jeg er dog fuldt ud bevidst om, at flere desværre stadig kæmper med efterveerne fra at have været lukket ned. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med Folketingets partier nu er enige om at give en håndsrækning til dem, så de kan beholde noget af den kompensation, de ellers står til at skulle betale tilbage. Det betyder, at bl.a. frisøren på gågaden kan se fremad og fokusere på at få hjulene til at køre rundt.”

Ændringen af kompensationsordningen vil ske med tilbagevirkende kraft og vil derfor omfatte alle tvangslukkede selvstændige i kompensationsordningen.

Selvstændige, der har været ramt af tvangslukning, vil fortsat være berettigede til kompensation for hele kompensationsperioden, hvis de har haft et omsætningstab på minimum 30 pct. i den samlede kompensationsperiode.

 

For yderligere spørgsmål fra pressen kontakt:

Presserådgiver Tina Buhl Pretzmann, tibupr@em.dk, tlf. 91 33 70 17