Regeringen forlænger den danske ordning for besætningsskifte på skibe til 2021

Publiceret 18-12-2020

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har forlænget den midlertidige og ekstraordinære ordning for besætningsskifte til og med maj 2021. Med ordningen kan søfarende rejse gennem Danmark under kontrollerede forhold under covid-19.

Regeringen indførte i sommeren 2020 en midlertidig ordning for besætningsskifte i tæt samarbejde med søfartserhvervets parter.

Og med aftalen om en eksportpakke fra den 2. december, er regeringen sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet blevet enige om, at forlænge ordningen til og med maj 2021.

COVID-19 har på verdensplan medført store udfordringer med at få strandede søfarende hjem. Det giver ikke kun ekstraordinære logistiske udfordringer for skibe og rederier, men især også store personlige omkostninger for de søfarende, der har måttet vente længere end sædvanligt på at blive afløst og rejse hjem til deres familier.

Fakta:

  • Ordningen sørger for, at søfarende med et ekstraordinært behov som følge af den nuværende COVID-19-situation kan få udstedt et Schengenvisum ved indrejse i Danmark i Københavns Lufthavn, enten for at afmønstre eller påmønstre et skib i et andet Schengen-land.
  • Det sker ved at anvende visumreglerne på en måde, der løser de mange praktiske udfordringer, som COVID-19 har skabt, samt at opstille de nødvendige logistiske rammer for den store sagsbehandlingsindsats, som fokuserer på søfarende, som skal påmønstre eller afmønstre og udrejse via Danmark.
  • Branchen selv tager derudover de nødvendige forholdsregler for at minimere smitterisikoen for de søfarende og det danske samfund.