Ny aftale genåbner de generelle hjælpepakker til dansk erhvervs- og kulturliv

Publiceret 10-12-2020

I kølvandet på de seneste dages øgede restriktioner genåbner regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier nu for de generelle hjælpepakker. Hele dansk erhvervs-, kultur- og idrætsliv vil dermed have adgang ordningerne.

Corona-smitten stiger over hele Danmark, og der er derfor indført flere tiltag for at bremse udviklingen. De skærpede restriktioner er i dag udvidet til at gælde i alt 69 kommuner landet over.

Derfor har regeringen sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet netop aftalt at genåbne de generelle hjælpepakker fra foråret. 

Det betyder, at der igen bliver åbnet bredt op for kompensationsordningen for faste omkostninger og kompensationsordningen til selvstændige mv. Kravet for at få del i ordningerne er en omsætningsnedgang på 30 pct.

Hjælpepakkerne vil være åbne for hele landet og dermed ikke kun de kommuner, hvor der er skærpede restriktioner lige nu.

Dermed bliver der givet adgang til, at langt flere virksomheder, kulturinstitutioner og idrætsliv kan få hjælp.

”De seneste dage og uger har for alvor vist, at corona-virus ikke har sluppet sit tag i Danmark. Med stigende smittetal og skærpede restriktioner i flere kommuner, mener vi i regeringen også, at der er brug for et større og mere finmasket, økonomisk sikkerhedsnet. For en alvorlig situation kræver de rigtige greb. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at genåbne de generelle hjælpepakker til gavn for hele dansk erhvervs- og kulturliv og danske lønmodtagere. Der er ingen tvivl om, at der er brug for hjælpen derude,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Hjælpen følger restriktioner

For de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december 2020, vil hjælpen kunne søges fra den dato. For resten af landet vil hjælpen kunne søges fra den 11. december 2020.

”Det er nødvendigt at få smitten bragt ned, og derfor er størstedelen af kultur-, idræts- og foreningslivet lukket ned i 69 kommuner. Det giver økonomiske udfordringer, som skal løses. Derfor sætter vi ind med nødvendig kompensation – ikke kun til de 69 kommuner, men til hele landet,” siger kulturminister Joy Mogensen.

Hjælpepakkerne gælder i første omgang til og med den 3. januar 2021 og følger dermed restriktionerne. Kompensationsordningerne kan dog forlænges, hvis de skærpede restriktioner forlænges.

Aftalepartierne er enige om at drøfte en række yderligere elementer og tiltag som tillæg til denne aftale.

Tidligere i dag er regeringen og arbejdsmarkedets parter desuden blevet enige om at genindføre den generelle lønkompensationsordning fra foråret til hele landet.

Torsten Schack Pedersen og Kim Valentin, Venstre:

”Kulturliv og erhverv lider og har brug for en hurtig indsats for at skabe tryghed for ansatte og ejere og den fortsatte drift. Denne delaftale er førstehjælp til det. Vi er langt fra i mål med en god aftale, så vi vil presse på for at hjælpe dem der er glemt.”

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

”Vi åbner nu op for helt nødvendige hjælpepakker til en helt ekstraordinær december. Vi står i en meget alvorlig situation. Store dele af vores land er lukket ned, og virksomheder og kulturinstitutioner landet over skal endnu engang igennem en svær tid - oven i købet i en periode, hvor mange normalt har en høj omsætning. Derfor er det kun på sin plads, at vi åbner op for de store hjælpepakker, så vi holder hånden under danske virksomheder, vores kulturliv og arbejdspladser. Aftalen her er nødvendig, men det videre arbejde bliver afgørende for at sikre, at vi får grebet alle godt nok.”

Charlotte Broman Mølbæk, SF:

“Det er en virkelig svær tid med så alvorlige smittetal og nedlukninger. Derfor er det vigtigt, at vi for en gang skyld er hurtigt ude med kompensationer. Jeg er særligt glad for at der endeligt er hjælp at hente for kunstnere og de mange aktører, der er på kulturområdet. De har været efterladt på perronen i alt for lang tid uden mulighed for at få arbejde eller dagpenge. Det kan vi ikke være bekendt og derfor er det så godt at vi nu har en løsning.”

Victoria Velasquez og Søren Søndergaard, Enhedslisten:

”For Enhedslisten har det været afgørende at modvirke uligheden, ved at holde hånden under lønmodtagere, de syge, de arbejdsløse og kulturen. I denne hjælpepakke sikrer vi ikke kun arbejdspladserne i virksomheden, men har også fundet en løsning til at gribe flere af de kunstnere, løstansatte, små selvstændige, syge og arbejdsløse, der før blev tabt. Der er stadig huller i sikkerhedsnettet, men det er nu blevet mere finmasket, som vil få en vital betydning for mange mennesker.”

Mona Juul og Birgitte Bergman, Konservative:

”Vi er stærkt tilfredse med, at vi nu dropper de besværlige hjælpepakker for de få - til fordel for konkret hjælp til alle ramte. Alle! Det har vi kæmpet hårdt for. Det var på tide, og det mangler bare. For vi kommer ikke gennem krisen uden at støtte op om de ramte virksomheder og arbejdspladser, som nu siden marts har kæmpet hårdt for at overleve. Vi har desuden aftalt, at vi i næste uge skal følge op på hængepartier og uhensigtsmæssigheder i hjælpepakkerne. Herunder dvaleordning og lange sagsbehandlingstider der betyder, at mange endnu ikke har modtaget konkret hjælp. Med dagens aftale vil alle ramte få hjælp, og vi får langt bedre holdt hånden under arbejdspladser og kulturliv i hele Danmark.”

Torsten Gejl, Alternativet:

“Alternativet ser med stor alvor på truslen fra Covid-19 og er dermed selvfølgelig også med på at støtte op om de støtteordninger, der forhåbentlig kan hjælpe vores mange selvstændige igennem krisen. Vi har særligt fokus på at gøre hjælpen fleksibel og nemmere at modtage, især for selvstændige kunstnere og små erhvervsdrivende”

Fakta om hjælpepakker:

Kompensation for faste omkostninger:

  • Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
  • Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.
  • Den simplere ”faste omkostninger light”, der ikke kræver revisorerklæring, udbredes ligeledes til hele landet.

Kompensation til selvstændige mv.:

  • Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90 pct. af deres tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.
  • Selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent kan i perioden, hvor de er omfattet af forbuddet, få kompenseret 100 pct. af deres omsætningstab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned, hvis de ingen omsætning har i perioden.
  • Kombinatører kan få dækket 90 pct. af deres tab, dog maks. 20.000 kr. pr. måned.
  • I den midlertidige kunststøtteordning dækkes op til 75 pct. af kunstnernes tab, dog maks. 23.000 kr. pr. måned.

Læs aftaleteksten her.

Læs mere om genindførelsen af lønkompensation her.

Læs mere om udvidelsen af de nuværende restriktioner til flere kommuner her.

Få mere information

Find hjælp til hvordan din virksomhed skal håndtere coronaregler, og hvordan du kan søge hjælp på www.virksomhedsguiden.dk eller ring til Erhvervsstyrelsens corona-hotline på 72 20 00 34

Hvis du er journalist og har brug for yderligere information, så kontakt Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07 eller Kulturministeriets pressetelefon på 22 76 51 16