COVID-19: Fortsat adgang til generelle kompensationsordninger

Publiceret 29-12-2020

De generelle kompensationsordninger forlænges frem til og med den 17. januar 2021. Det betyder, at virksomheder og selvstændige mv. fortsat kan benytte sig af den generelle lønkompensationsordning og de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og selvstændige mv.

I kølvandet på den seneste tids høje smittetal har regeringen i dag forlænget de gældende restriktioner til og med den 17. januar 2021. Det betyder, at det fortsat kun er dagligvarebutikker, apoteker og lign. der må holde åbent.

Med aftalen om genåbning af generelle kompensationsordninger fra den 10. december 2020 blev regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier enige om at forlænge de generelle kompensationsordninger, så længe de skærpede restriktioner er gældende. Dermed er der fortsat spændt et robust sikkerhedsnet ud under dansk erhvervs- og kulturliv.

Samme dag indgik arbejdsmarkedets parter en aftale om at genåbne den generelle lønkompensationsordning. Ordningen trådte i kraft den 9. december og gælder frem til, at restriktionerne ophører, som på nuværende tidspunkt er 17. januar. Når restriktionerne ophører, så ophører den almindelige lønkompensationsordning og erstattes af ordningen for arbejdsfordeling. Lønkompensationsordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, vil fortsætte frem til, at forbuddet ophæves. På samme måde vil de målrettede kompensationsordninger erstatte de generelle. Dette gælder også ved en regional genåbning af samfundet.

Det er på nuværende tidspunkt aftalt, at de målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger og selvstændige mv. løber frem til og med den 28. februar 2021.

Der er åbent for ansøgninger til alle de store kompensationsordninger på nær dele af kompensationsordningen for faste omkostninger, der vil åbne op i starten af det nye år.

Læs aftaleteksten fra den 10. december 2020 her

Læs om trepartsaftalen fra den 10. december 2020 her

Få mere information

Find hjælp til hvordan din virksomhed skal håndtere coronaregler, og hvordan du kan søge hjælp på www.virksomhedsguiden.dk eller ring til Erhvervsstyrelsens corona-hotline på 72 20 00 34. Hvis du er journalist og har brug for yderligere information, så kontakt Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07