Brexit-aftale er godt nyt for danske virksomheder

Publiceret 25-12-2020

EU og Storbritannien er i 11. time blevet enige om et forhandlingsresultat. Aftalen kan have betydning for din virksomhed.

Efter vanskelige og intense forhandlinger, er det lykkedes forhandlerne at nå til enighed om de resterende udeståender og derved undgå et skadeligt ’no deal’-brexit ved årsskiftet. Det er selvfølgelig positivt.

Brexit er og bliver dog et tab for EU og Danmark. Uanset at der nu er opnået en aftale, bliver der ikke tale om samme tætte forhold som inden for EU. Det gør en forskel, om man er en del af det indre marked eller ej.

Fra dansk side har det været afgørende at sikre en balance mellem rettigheder og pligter. Det betyder blandt andet, at der skal være fair konkurrencevilkår, når vi i fremtiden handler med hinanden, så vi kan undgå dumping af standarder for miljø, fødevarer, arbejdsvilkår med videre. Eller at britiske virksomheder kan modtage urimelige mængder statsstøtte og dermed udkonkurrere danske virksomheder på unfair vilkår.

Der er i vidt omgang fundet fornuftige landingsbaner, der giver tilstrækkelig sikkerhed mod dumping og unfair statsstøtte og sikrer opretholdelse af de nuværende høje fælles standarder. EU er derudover sikret mulighed for at reagere, hvis forskellen på EU’s og Storbritanniens fremtidige standarder eller tilgang til statsstøtte bliver for stor. Det er positivt for danske virksomheder, som derved sikres imod unfair konkurrence.

Aftalens præcise indhold bliver nu vurderet i hovedstæderne og begge parter vil forhåbentlig kunne godkende aftalen, så den kan træde i kraft den 1. januar.

Sådan skal du forholde dig som virksomhed

Erhvervsministeriet arbejder i øjeblikket på højtryk for at nærlæse aftaleteksten og opdatere relevante hjemmesider. I mellemtiden kan du søge hjælp hos de relevante myndigheder, som holder åbent i de kritiske dage også nytårsaftensdag og nytårsdag.

Erhvervsstyrelsen: 72 20 00 30

Sikkerhedsstyrelsen: 25 43 16 40

Patent og Varemærkestyrelsen: 43 50 83 01

Søfartsstyrelsen: 72 19 60 00

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: 72 19 60 00