Regeringen og erhvervslivet vil hjælpe dansk eksport i coronakrisen

Publiceret 11-08-2020

For at hjælpe danske eksportvirksomheder har regeringen i samarbejde med erhvervslivet nedsat Forum for genstart af dansk eksport, der skal hjælpe danske berørte virksomheder igennem corona-krisen. Samtidig etablerer regeringen 8 genstartteams, som bidrager til forummet.

Eksporten har stor betydning for dansk økonomi, og corona-krisen påvirker i øjeblikket de danske eksportvirksomheders forretningsmuligheder. COVID-19 skaber både udfordringer og nye muligheder for danske virksomheder, og derfor ønsker regeringen, sammen med dansk erhvervsliv, at afdække mulige tiltag og initiativer, der kan hjælpe danske eksportvirksomheder. I den forbindelse nedsætter regeringen Forum for genstart af dansk eksport og otte genstartsteams, der skal bidrage med input fra forskellige brancher.

Forum for genstart af dansk eksport består af ledere fra erhvervslivet og fagbevægelsen og skal bl.a. udpege, hvor udfordringer for eksporten kræver handling og hvilke tiltag, der kan gøre mest gavn i forhold til at understøtte danske eksporterhverv gennem COVID-19-krisen. Arbejdet følger op på Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af 15. juni indgået mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Erhvervsminister Simon Kollerup:
”Mange danske arbejdspladser er afhængige af vores stærke danske eksporterhverv. I regeringen vil vi hjælpe danske eksportører i COVID-19-krisen med de udfordringer, som de konkret møder. Derfor nedsætter vi et forum og 8 genstartsteams for eksport med kapaciteter fra dansk erhvervsliv og danske eksporterhverv. Jeg ser frem til i samarbejde med de berørte erhverv at skabe de bedste forudsætninger for at danske eksportvirksomheder fortsat står stærkt på det globale marked.”

Udenrigsminister Jeppe Kofod:
“Eksportindsatsen er en nøgleprioritet regeringen. Vi arbejder for, at danske virksomheder er to tæer længere fremme i startblokkene, når vores eksportmarkeder åbner op igen. Derfor glæder jeg mig også til at stå i spidsen for både flere og mere målrettede eksportfremstød i de kommende år, så vi kan få alle de gode – og i særdeleshed – grønne og bæredygtige danske løsninger og produkter ud at arbejde i verden efter corona-krisen.

Regeringen har nedsat Forum for genstart af dansk eksport med i alt 8 genstartsteams, der skal komme med indspil til regeringen om, hvordan de mener, at regeringen kan hjælpe med at løse de udfordringer, de står overfor som følge af corona-krisen.

De 8 genstartsteams og formænd repræsenterer følgende erhvervsområder:

  • Fødevaresektoren (formand Jais Valeur, Danish Crown)
  • Det Blå Danmark (formand Henriette Hallberg Thygesen, Maersk)
  • Produktionsvirksomheder og grøn teknologi (formand Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland)
  • Mode og tekstil (formand Frederikke Schmidt, Roccamore)
  • Life Science og biotek (formand Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk)
  • Små- og mellemstore virksomheder (formand Carsten Jensen, CKJ Steel)
  • Turisme og oplevelsesøkonomien (formand Lars Liebst, Tivoli)
  • Luftfart (formand Simon Pauck Hansen, SAS)

 

I Forum for genstart af dansk eksport indgår desuden Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVDanmark, Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier, Lægemiddelindustriforeningen, HORESTA og Dansk Mode & Textil, mens fagbevægelsen er repræsenteret af FH, Dansk Metal og 3F.

Formændene for de forskellige genstartsteams vil sammen med fagbevægelsen og erhvervsorganisationer mødes første gang til et sættemøde med erhvervsminister Simon Kollerup og udenrigsminister Jeppe Kofod den 12. august 2020, hvor de vil blive opfordret til at byde ind med udfordringer, problemer og mulige tanker om løsninger. Arbejdet forventes afsluttet i september 2020.

Øvrige medlemmer af genstartteams (PDF)

Pressehenvendelser bedes rettes til:

Erhvervsministeriet pressetelefon 91 33 70 07
Udenrigsministeriets pressevagt, pressevagten@um.dk