Nærheden skal tilbage i de danske landdistrikter

Publiceret 26-08-2020

Erhvervsminister Simon Kollerup åbner nu for ansøgninger om støtte til forsøgsprojekter i landdistrikterne og projekter på de små øer. Temaet for puljen er ”nærheden tilbage”.

Regeringen har en klar målsætning om at bringe nærheden tilbage til de danske landdistrikter. Beslutningerne skal tættere på borgerne, og lokalsamfund i hele landet skal understøttes.

Erhvervsminister Simon Kollerup:
”I mange år har landdistrikterne og de mindre byer oplevet, at servicetilbud og beslutninger rykker væk fra landdistrikterne mod de større byer. Derfor prioriterer vi med Landdistriktspuljen i denne runde projekter, som kan styrke lokalsamfundene og bringe nærheden tilbage. Det kan fx projekter, som styrker kultur- og fritidsaktiviteter, afprøver nye organiseringsformer, finder nye modeller for dagligvarehandel eller alternative løsninger på fastholdelse af lokale servicetilbud.”

Med efterårets ansøgningsrunde til Landdistriktspuljen udbydes i alt 7,8 mio. kroner til projekter på de små øer og forsøgsprojekter i landdistrikterne:

  • 2,9 millioner kroner til projekter på de små øer.
  • 4,9 millioner kroner til forsøgsprojekter.

Midlerne til forsøgsprojekter målrettes i denne runde projekter, der kan bidrage til at bringe nærheden tilbage til landdistrikterne. Der er i denne runde ikke et tema for midlerne til projekter på de små øer.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens efterårsrunde skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden [14. oktober] kl. 12.00.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal samt Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Niels Natorp.

For yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12) eller på landdistriktspulje@erst.dk


Har du spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup, kan du kontakte presserådgiver Camilla Weigel telefon: 91337097