Iværksættere får hjælpende hånd: Ny politisk aftale letter omregistrering

Publiceret 21-08-2020

Regeringen vil sammen med Folketinget give iværksættere bedre mulighed for at omregistrere iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Samtidig forlænges fristen for omregistrering til 15. oktober 2021.

Folketinget besluttede sidste år at afvikle iværksætterselskaberne (IVS’erne). Det betyder, at IVS’erne nu skal omregistrere deres selskab til ApS, hvis de ikke vil blive sendt til tvangsopløsning.

Men det har vist sig at være svært for mange iværksættere at skaffe den nødvendige positive kapital på 40.000 kroner, som det kræver at omregistrere et IVS. Samtidig har corona-krisen gjort det endnu sværere.

Derfor har regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet indgået en aftale, der skal gøre det lettere at omregistrere et IVS, så iværksættere kan fortsætte deres virksomheder. Samtidig forlænges fristen for omregistrering til 15. oktober 2021.

Regeringen og Folketingets partier er desuden blevet enige om, at der skal indledes forhandlinger til efteråret om initiativer, der har til formål at styrke iværksætteriet i Danmark.

”Danske iværksættere er om nogen med til at skabe fremtidens arbejds-pladser og vækst i Danmark. Det skal de blive ved med at gøre. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu har fundet en løsning, som Folketingets partier bakker op om, så danske iværksættere også i fremtiden kan skabe guld ud af gode idéer,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Torsten Schack Pedersen (V): ”For Venstre er det afgørende, at vi fremadrettet gør noget ved kapitalkravet for at stifte et selskab i Danmark. På nuværende tidspunkt ligger vi næsthøjest i EU - i efterårets forhandlinger vil Venstre kræve det niveau sænket for at fremme iværksætteriet i Danmark.”

Hans Kristian Skibby (DF): ”Efter Dansk Folkepartis opfattelse skal der altid være plads til flere nye iværksættere i Danmark, men samtidig skal vi ikke åbne for en ladeport af svindlere. Derfor er jeg glad for, at vi nu har landet en aftale, der sikrer, at alle sunde iværksættervirksomheder også eksisterer fremover.”

Katrine Robsøe (RV): ”Iværksætterne er en uundværlig del af vores erhvervsliv. De bærer den gnist, der udvikler vores samfund og skaber fremtidens arbejdspladser. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi med denne aftale kan løse en meget konkret udfordring for iværksætterne. Men mindst ligeså vigtigt er det, at vi samtidig er blevet enige om i efteråret at sætte gang i forhandlinger, der skal styrke iværksætteriet i Danmark. Det ser jeg frem til – der bliver meget at tage fat i.”

Lisbeth Bech-Nielsen (SF): ”Vi skal sikre gode forhold for iværksætterne i Danmark, men desværre viste alt for mange IVS’er at være hjemsted for omfattende svindel. Det sætter vi nu en stopper for, samtidig med at vi blandt partierne finder nye og bedre rammer for iværksætteriet i fremtiden.”

Victoria Velasquez (EL): ”Enhedslisten er rigtig tilfredse med, at muligheden for at oprette ’skraldespandsselskaber’ er lukket. Tusinder af disse selskaber er enten tvangsopløst eller gået konkurs. Og det værste er den svindel, selskabstypen muliggjorde. Det skal dog ikke være sådan, at det går ud over de IVS’er, der har rent mel i posen. Vi skal hjælpe de sunde virksomheder og skabe gode vilkår for iværksættere og små virksomheder. Med denne aftale synes jeg, vi har fundet en mindelig løsning, der gør det nemmere at gå fra et IVS til et ApS, hvis man driver et lovende og lovligt foretagende.”

Mona Juul (K): ”Ligesom vi absolut ikke ville sidde svig og svindel i IVS-selskaberne overhørig, har vi naturligvis også lyttet til udfordringerne med at omregistrere til et anpartsselskab. Vi havde gerne set, at vi i samme ombæring sænkede kapitalkravet yderligere. Da der ikke er flertal for dette pt., har det været vigtigt at sikre en kommende forhandling om at styrke iværksætteres vilkår. Her kan vi jo så samtidig håbe på bedre forståelse for at sænke kapitalkravet. Startups er centrale for dansk udvikling og vækst – også i den grønne omstilling - og kan ikke prioriteres nok.”

Josephine Fock (ALT): ”Jeg er glad for, at vi er enige om, at det skal være lettere at omregistrere IVS’er til APS’er. Og jeg glæder mig til de kommende forhandlinger om at styrke iværksætteriet, så vi kan få et endnu bedre iværksættermiljø i Danmark.”

Orla Hav (S): ”Den tidligere regering fjernede IVS-ordningen uden at erstatte det med noget andet og efterlod et problem for tusindvis af iværksættere i hele landet. Derfor har det været en pligtopgave for Socialdemokratiet at finde en løsning. Jeg er glad for, at vi har landet en aftale, der sikrer, at de sunde virksomheder fortsat kan bidrage til vækst og arbejdspladser i fremtiden.”

Helt konkret bliver det fremover muligt at omregistrere et IVS til et ApS ved at indbetale forskellen mellem IVS’ registrerede selskabskapital og de 40.000 kr., der er minimumskravet til ApS’er.

Hvis der f.eks. er indskudt 5.000 kr. ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et som følge af forslaget blive omregistreret til ApS ved at indskyde de resterende 35.000 kr.

Det vil lette omregistreringen for iværksætterne, der fx har lånt til opstartsinvesteringer, da der ikke længere vil være krav om, at der på bundlinjen i virksomheden er et plus på 40.000 kr. på tidspunktet for omregistreringen.

Tanken bag er, at de IVS’er, som er stiftet uden reel hensigt om erhvervsdrift, ikke vil blive omregistreret til et ApS, da det kræver et beløb af en vis størrelse at blive omregistreret. På den anden side vil de selskaber, som er stiftet med henblik på at føre deres innovative idé ud i livet, ikke blive pålagt en unødig stor byrde.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der udmønter aftalen til november.

Fakta:

  • Folketinget vedtog den 9. april 2019 et lovforslag om at afskaffe iværksætterselskaberne (IVS). Samtidig sænkede man kapitalkravet til anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.
  • De eksisterende iværksætterselskaber skulle derefter inden for 2 år omregistrere sig til anpartsselskaber med en positiv kapital på mindst 40.000 kr.
  • De iværksætterselskaber, som ikke overholder tidsfristen, vil blive sendt til tvangsopløsning.
  • Per 1. august 2020 var der cirka 32.000 aktive IVS-selskaber i Danmark.

Læs aftaleteksten om omregistrering af IVS'er her.

For yderligere kontakt:

Presserådgiver Caroline Gerd Frandsen, tlf. 91 39 94 07, cagefr@em.dk