Nyt udvalg skal se på mulighederne for at gøre det nemmere at komme ind på andelsboligmarkedet

Publiceret 16-04-2020

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal se på mulighederne for at gøre det økonomisk mere overkommeligt at komme ind på andelsboligmarkedet.

Andelsboligmarkedet er for mange et godt alternativ til ejerboligmarkedet og udgør en betydelig del af boligmarkedet i de største byer. Det er vigtigt for regeringen, at det økonomisk er overkommeligt for almindelige lønmodtagere at komme ind på andelsboligmarkedet. Derfor nedsættes der et udvalg, der skal gennemgå og vurdere mulige ændringer af rammerne for finansiering af andelsboliger.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

"Min kollega, boligminister Kaare Dybvad, indgik i januar en god aftale, der bremser op for kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger. Det er vigtigt for regeringen, at boligmarkedet er tilgængeligt for de mange, og ikke kun dem med de højeste indkomster, uanset boligform. Jeg er derfor glad for at kunne nedsætte et udvalg, som opfølgning på boligministerens aftale, der skal gennemgå og vurdere mulige ændringer af finansieringsregler på andelsboligområdet med henblik på at gøre adgangen til andelsboliger mere økonomisk overkommelig. Jeg ser frem til at modtage udvalget rapport senere på året.”

Udvalgets sammensætning:

  • Finansdirektør Steen Lohmann Poulsen, Erhvervsministeriet (formand)
  • Vicedirektør Kristian Vie Madsen, Finanstilsynet
  • Kontorchef Anitta Bugenhagen, Transport- og Boligministeriet
  • Direktør Jan Hansen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
  • Økonom Ida Marie Moesby, Forbrugerrådet TÆNK
  • Viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen, Finans Danmark

Nedsættelse af udvalget sker som opfølgning på Aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private lejeboliger, som boligministeren indgik i januar i år. Da den finansielle regulering hører under Erhvervsministeriet, nedsættes udvalget i regi af Erhvervsministeriet og med Erhvervsministeriet som formand.

Udvalget skal afrapportere senest ultimo 2020.

Udvalgets kommissorium kan læses her.

 

 

Henvendelser fra pressen kan rettes til Ulrik Scheibye, ulrsch@em.dk, 91 33 70 17