FAKTA: EU’s strukturfonde og ændringer for perioden 2014-2020

Publiceret 06-04-2020
  • EU’s strukturfonde er Regionalfonden og Socialfonden. Fra 2014-2020 har de tilsammen 3 mia. kroner fra EU, der blandt andet går til innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og so-cial inklusion i Danmark.

  • Der er i alt ca. 290 mio. kr. tilbage af de danske strukturfondsmidler til nye projekter i 2020. Rest-midlerne er endnu ikke forpligtet til specifikke projekter.

  • Strukturfondsmidlerne vil nu frem over f.eks. kunne målrettes indsatser, der understøtter rekon-struktion af små og mellemstore virksomheder i form af støtte til køb af rådgivning fra f.eks. advo-kater, revisorer og forretningsudviklere, eller indsatser der tilbyder virksomhederne kompetence-udvikling skræddersyet til situationen.

  • Der er igangsat en afklaring af, om strukturfondsmidlerne med fordel kan anvendes til at understøt-te omstilling til produktion af værnemidler.

  • Forskudsudbetaling af EU-tilskud til operatører på projekter indføres midlertidigt som følge af co-rona-krisen. Forskudsudbetalingerne anslås at have et omfang på op mod 280 mio. kr.

  • Strukturfondsmidlerne udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Gå tilbage til nyheden "Regeringen målretter op til 290 millioner kroner til corona-indsatser"

Yderligere oplysninger

Strukturfondsmidlerne udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og administreres af Erhvervsstyrelsen.

  • Er du virksomhed eller organisation, kan du desuden få mere information på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

  • Generelle spørgsmål om forskudsudbetaling for strukturfondsprojekter kan rettes til specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen Betina Bredvig, tlf. 35 29 17 65, bebrha@erst.dk

  • Er du journalist med spørgsmål til Simon Kollerup eller Jacob Riis, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07.