COVID-19: Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation forlænget med en måned

Publiceret 18-04-2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli. Med ordningen kan lønmodtagere beholde job og løn i stedet for at risikere en fyreseddel.

Danmark står over for en gradvis genåbning, hvor dele af samfundet har taget de første skridt mod en normal hverdag og flere er på vej. Der er dog fortsat store dele af samfundet, som vil være nedlukket i en længere periode, og det har store økonomiske konsekvenser for de berørte lønmodtagere og virksomheder.

Trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation er med til at holde hånden under en lang række danske lønmodtagere og virksomheder, da den giver mulighed for, at virksomheder, der er økonomisk presset af COVID-19-krisen, kan få dækket en del af lønnen.

Nu er regeringen og arbejdsmarkedets parter, FH og DA, blevet enige om at forlænge ordningen frem til og med den 8. juli.

Lønkompensationsordningen bliver dertil justeret, så muligheden får at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

"Jeg er utrolig glad for, at vi er blevet enige med parterne om at forlænge lønkompensationsordningen. Den gør en forskel for mere end 100.000 lønmodtagere. Vi er i gang med en gradvis genåbning af samfundet, men vi vil fortsat opleve et presset arbejdsmarked i noget tid endnu, og derfor er det vigtigt, at virksomhederne fortsat kan få den hjælp, så færre må afskedige medarbejdere. Jeg vil gerne takke parterne igen for deres konstruktive tilgang til den ekstraordinære situation, som vi står i, og samarbejdet viser igen styrken ved den danske model."

Erhvervsminister Simon Kollerup:

"Det skal ikke gå ud over manden på gulvet, at coronasmitten har ramt Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi forlænger ordningen. Den holder hånden under titusindvis af lønmodtagere og sørger for, at de ikke får en fyreseddel. Og den sikrer, at virksomhederne får hjælp til at beholde deres dygtige medarbejdere, så de er klar til at tage fat igen, når coronaudbruddet er overstået."

Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard:

"Jeg er glad for, at vi er blevet enige om at forlænge ordningen med en måned, da der stadig er brug for at holde hånden under arbejdspladserne. Det er med til at skabe tryghed blandt lønmodtagerne. Det glæder mig også, at fleksjobbere sikres, uanset om de er på den gamle eller nye ordning."

Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Jacob Holbraad:

"Jeg er glad for, at vi er enige om at forlænge hjælpen til virksomheder og medarbejdere. Lønkompensationsordningen har allerede hjulpet knap 30.000 virksomheder og deres medarbejdere. Forlængelsen er afgørende for at holde hånden under danske virksomheder og jobs i en tid, hvor nedlukningen af landet på mange fronter også er forlænget. Det er derfor også vigtigt, at vi fortsætter dialogen om, hvorvidt der er behov for at forbedre og justere ordningen."

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Yderligere oplysninger

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07.