COVID-19: Over 36.000 selvstændige har søgt om hjælp

Publiceret 15-04-2020

På to uger har over 36.000 selvstændige og freelancere været inde og søge om hjælp til kompensation fra staten.

36.066 selvstændige og 332 freelancere har sendt en ansøgning afsted til Erhvervsstyrelsen for at få hjælp.

Med ordningen kan selvstændige og små virksomheder, der oplever et dyk i omsætningen på minimum 30 pct. som følge af coronavirus, ansøge om at få kompensation.

Det er staten, der dækker 75 pct. af den tabte omsætning. Dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. selvstændig.

”Jeg tror, meget få af os havde forestillet os, at vi skulle ende i en situation, som den vi er i lige nu. Det gælder ikke mindst de selvstændige og freelancerne, der også er hårdt ramt af, at gaderne er tomme, og ordrene ikke strømmer ind i samme tempo som før. Nogle har måske endda mistet deres indtægt fra den ene dag til den anden. Jeg ved, at mange bærer en tung byrde, og derfor synes jeg, det er utrolig positivt at se, at regeringens kompensationsordning bliver brugt. Det er vigtigt for at holde hånden under vores danske arbejdspladser,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Kompensationsordningen for selvstændige er et led i Regeringen og Folketingets partiers aftale om corona-initiativer fra den 19. marts 2020.

Ordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, svarende til tre måneder.

Regeringen har derudover taget flere andre tiltag som følge af coronavirus bl.a. udskydelse af moms og skat, lånegarantiordninger, lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Fakta

  • Ordningen dækker selvstændige og freelancere med omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit i kalenderåret 2019. Virksomheden skal være oprettet senest 9. marts. Nystartede selvstændige skal have omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit fra stiftelsestidspunktet og frem til og med den 9. marts 2020, dog minimum en hel måned op til den 9. marts.
  • Selvstændige, der forventer et omsætningstab eller tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af coronavirus, kan få dækket 75 pct. af det forventede omsætningstab eller forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
  • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.
  • Den selvstændige må derudover have maks 10 fuldtidsansatte.

Yderligere informationer og kriterier findes på virksomhedsguiden.dk, hvor der er link til ansøgningsblanketten.

 

Yderligere oplysninger

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00)

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07