COVID-19: Nu kan virksomheder søge om hjælp til husleje og andre faste omkostninger

Publiceret 08-04-2020

Nu kan virksomheder med store fald i omsætningen på grund af coronavirus søge om kompensation for deres faste udgifter.

Selvom kunderne ikke dukker op i butikken for tiden, så skal huslejen stadig betales.

Det er virkeligheden for mange danske virksomheder i corona-krisen, og derfor åbner Erhvervsstyrelsen i dag op for, at virksomheder kan søge om kompensation for faste omkostninger.

Ordningen er en del af den hjælpepakke, regeringen lavede i samarbejde med Folketingets partier i slutningen af marts.

Den er henvendt til virksomheder, der oplever en nedgang i omsætningen på mindst 40 pct. som følge af coronavirus og/eller de tiltag, der er gennemført for at begrænse smitten i Danmark.

Det kan f.eks. være frisører, der er blevet bedt om at holde lukket for at mindske smitterisikoen, eller det kan være en tøjbutik, hvor omsætningen er faldet markant.

Afhængigt af faldet i omsætningen vil virksomheden kunne få kompensation fra staten på op til 80 pct. af de faste omkostninger. De virksomheder, der er fuldt lukkede ved forbud, og derfor slet ikke kan have en omsætning i en periode, kan opnå 100 pct. i kompensation for de faste omkostninger, så længe forbuddet er gældende.

”Rigtigt mange både små og store virksomheder oplever enorme tab i omsætningen på grund af coronavirus, og samtidig hober regningerne sig op. Der er stadig lån, hvor renten skal betales, og der er stadig en husleje, der skal betales. Der er de virksomheder, som vi i regeringen og Folketinget gerne vil holde hånden under for at passe på vores danske arbejdspladser. Derfor håber jeg også, at mange virksomheder vil benytte sig af ordningen og forhåbentligt vil det lette en del af den byrde, der er på manges skuldre i de her dage,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juni, og der er sat 40 mia. kr. af til udbetalinger.

For at en virksomhed kan søge kompensation for sine faste omkostninger er det et krav, at en revisor påtegner en opgørelse over faste omkostninger, der skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsministeren opfordrede derfor i sidste uge til, at virksomhederne allerede der tog fat i en revisor.

Hvis man som virksomhed lever op til kravene og får kompensation til de faste udgifter, så kan man få godtgjort op til 80 pct. af regningen til revisoren, dog maksimalt 16.000 kr.

Fakta

  • Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark, for den del af virksomheden, som er lokaliseret i Danmark, og for produktion i Danmark. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport kan medtages i opgørelsen.
  • Kompensationen er målrettet faste omkostninger, og udgør mellem 25 og 80 pct. afhængig af virksomhedens omsætningsnedgang og dækker for perioden fra 9. marts til og med 8. juni.
  • Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan få kompensation på 100 pct. af virksomhedens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, forudsat at virksomheden ikke har haft en omsætning i denne periode.
  • Virksomheder kan søge om kompensation, hvis deres faste omkostninger udgør mere end 25.000 kr. Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.
  • Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger. Hvis virksomhedens faktiske omsætningsnedgang eller faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation.

 

Yderligere oplysninger

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00)

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07