Fastsættelse af kravet til den kontracykliske kapitalbuffer for Dan-mark, Grønland og Færøerne for 3. kvartal 2019

Publiceret 20-09-2019

For 3. kvartal 2019 fastholdes den kontracykliske buffersats uændret på 1,5 pct. i Danmark med virkning fra den 30. september 2020.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling.

Satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for Danmark fastsættes for 3. kvartal 2019 uændret til 1,5 pct. med virkning fra den 30. september 2020.

For Grønland og Færøerne fastsættes buffersatsen fortsat til 0 pct.

 

Ulrik Scheibye, Tlf.: 91 33 70 17