Erhvervsministeren åbner nye muligheder for sommerhus-turismen

Publiceret 18-09-2019

Med et nyt landsplandirektiv giver erhvervsministeren kommunerne muligheder for at udvikle nye sommerhusområder.

Landsplandirektivet giver nemlig kommunerne mulighed for at udlægge 2.027 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen mod, at der samtidig tilbageføres 1.362 sommerhusgrunde til landzone.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Vi skal understøtte en stærk kyst- og naturturisme i Danmark. Det er med til at skabe både liv og arbejdspladser – blandt andet i landdistrikterne. Derfor er jeg meget glad for at kunne imødekomme mange af kommunernes ønsker om nye sommerhusområder med det her nye landsplandirektiv.”

Erhvervsminister Simon Kollerup fortsætter:

”Med landsplandirektivet åbner vi nu op for den første etape af op til 6.000 nye sommerhusgrunde. Konkret er det sådan noget som planerne for det store feriecenter ved Søndervig, der nu kan realiseres. Vi imødekommer samtidig mange kommuners ønske om af flytte ubebyggede sommerhusgrunde til en anden og bedre placering. Det sker samtidig med, at vi fortsat værner om særlige natur- og landskabsinteresser.”

Udlægget af nye sommerhusområder følger op på aftale om Danmark i bedre balance fra 2016 og aftale om udlæg af sommerhusområder og styrket naturhensyn fra december 2018.

Kommunerne er inviteret til at søge om nye sommerhusområder og udviklingsområder inden den 1. december 2019.

Læs hele Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen på Retsinformation.dk

For mere information

Kontakt Erhvervsministeriets presserådgiver Ditte Vibe Petersen (tlf. 91337097 eller divipe@em.dk).

Baggrund

Med ændringen af planloven i 2017 blev der åbnet mulighed for, at erhvervsministeren efter ansøgning fra kommunerne kan overføre 6.000 grunde i kystnærhedszonen under forudsætning af, at kommunerne lader 5.000 sommerhusgrunde tilbageføre til landzone.

De nye sommerhusgrunde skal ligge uden for områder med særlige landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser. Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen udlægger nu 2.027 af de 6.000 grunde.