Erhvervsministeren åbner for højere og mere effektive vindmøller på land

Publiceret 10-09-2019

Med en ændring af bekendtgørelse om planlægning for vindmøller åbner erhvervsministeren nu mulighed for, at landets kommuner kan planlægge for mere tidssvarende vindmøller.

Med ændringen af bekendtgørelsen følges op på energiaftalen fra 29. juni 2018, og den eksisterende højdebegrænsning ophæves, så kommunerne i fremtiden kan planlægge for vindmøller, der er højere end 150 meter.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Regeringen har hævet ambitionerne for klimaet til et hidtil uset niveau og påtaget sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Det betyder også, at vi må sikre de mest optimale rammer for at udbygge med vedvarende vindenergi. På sigt bliver der færre, men større og mere effektive vindmøller.”

Erhvervsminister Simon Kollerup fortsætter:

”Selvom vi nu åbner mulighed for større vindmøller på land, er det vigtigt for mig at understrege, at kommunerne fortsat skal tage hensyn til både naboer, landskab og natur. Ligesom de lokale beboere altid skal høres, inden konkrete planer bliver vedtaget. Vi ændrer heller ikke på hverken afstandskravet til naboer, støjkravene eller naturbeskyttelseslovens regler.”

Baggrunden for ændringen er energiaftalen  mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance. Her er det aftalt, at give kommunerne mulighed for at give tilladelse til at opføre tidssvarende vindmøller.

Af aftalen fremgår også, antallet af landvindmøller skal reduceres betydeligt over aftaleperioden og årene efter, og at fremtidig vindproduktion gradvist skal opprioriteres på havet. Konkret skal antallet af landvindmøller mere end halveres. Det indebærer, at antallet af landvindmøller reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til et loft på 1.850 i 2030.

Læs hele bekendtgørelsen på Retsinformation.dk

For mere information

Kontakt Erhvervsministeriets presserådgiver Ditte Vibe Petersen (tlf. 91337097 eller divipe@em.dk).