Forhøjelse af den kontracykliske kapitalbuffer fra 1,5 procent til 2,0 procent

Publiceret 03-10-2019

Regeringen har besluttet at forhøje satsen for den kontracykliske kapital-buffer for 4. kvartal 2019 fra 1,5 pct. til 2,0 pct. i Danmark med virkning fra den 30. december 2020.

Formålet med at hæve kravet til bufferen til 2,0 pct. er at undgå unødigt fald i kreditgivningen, når konjunkturerne vender. Dermed vil kreditinstitutterne også i dårlige tider have bedre mulighed for at låne penge ud til erhvervslivet og privatkunder, fordi de finansielle institutioner er forberedte.

Med det øgede krav til buffersatsen sørger regeringen for, at bankerne udnytter de nuværende gode økonomiske vilkår til at forberede sig på mindre gode tider.

”Det er ansvarligt, at penge- og realkreditinstitutterne polstrer sig yderligere, så de er forberedte på, at finansielle risici og international usikkerhed på et tidspunkt kan slå igennem og presse dansk økonomi og den finansielle sektor,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Mens bankerne har et år til at indstille sig på et øget krav til bufferen, så kan den frigives – altså reduceres eller nulstilles – øjeblikkeligt, hvis det bliver nødvendigt.

”En frigivelse af bufferen vil i tilfælde af dårligere konjunkturer hjælpe med til, at pengeinstitutterne kan låne penge ud til borgere og virksomheder,” understreger erhvervsministeren. 

Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling. Kravet øges, når det går godt og reduceres, når tiderne vender. Kapitalen bliver i instituttet, men bindes, så der kan tæres på den i dårligere tider. En forøgelse af bufferen forventes ikke generelt at begrænse bankerne i at låne ud.

Formålet med den kontracykliske kapitalbuffer er at understøtte udlånet ved at frigive hele eller dele af bufferen i dårlige tider. Det bidrager til at forebygge, at der opstår en situation, hvor bankerne ikke kan låne ud til rentable projekter.

Regeringens beslutning om at forhøje satsen for den kontracykliske kapitalbuffer følger op på en henstilling fra Det Systemiske Risikoråd.

For Grønland og Færøerne fastsættes buffersatsen fortsat til 0 pct.

Kontakt

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Ulrik Scheibye på mail ulrsch@em.dk eller telefon 91 33 70 17 for yderligere information.