Erhvervsministeren vil styrke virksomhedernes CSR-rapportering

Publiceret 31-10-2019

CSR-rapportering er i dag ikke databaseret og sammenlignelig på tværs af virksomheder og brancher. Derfor igangsætter erhvervsministeren nu et arbejde om at styrke danske virksomheders rapportering om samfundsansvar (CSR). Målet er mere værdifuld afrapportering.

Erhvervsministeren igangsætter i dag, den 31. oktober 2019, et undersøgende arbejde, som skal afdække, hvordan CSR-rapportering i højere grad kan skabe værdi for virksomhederne selv, såvel som for investorer, samarbejdspartnere og myndigheder.

Allerede i 2008 blev der i Danmark indført regler om rapportering om samfundsansvar, men rapporteringsformen er i dag individuel. Derfor er det svært at foretage sammenligninger på tværs, hvilket gør det svært fx at drage konklusioner om CSR-arbejdet i bestemte brancher eller at se på udviklingen i CSR-arbejdet over tid.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Formålet med rapporteringen er, at det skal være værdiskabende for dem, der bruger årsrapporterne. Efter min mening har vi derfor brug for mere transparente og sammenlignelige løsninger, når det gælder CSR-rapportering. Det gør det både lettere for virksomhederne at arbejde mere fokuseret med samfundsansvar, og det gør det lettere for investorer at finde de bæredygtige virksomheder.  

Det her er et område, hvor jeg ønsker, at danske virksomheder skal være i front. Derfor er det vigtigt, at vi finder frem til en rapporteringsform, som giver mest mulig værdi for alle parter. I den forbindelse er det afgørende at få input fra virksomhederne og de øvrige interessenter på området.”

Erhvervsstyrelsen kommer til at stå i spidsen for arbejdet, og i processen vil Erhvervsstyrelsen inddrage relevante interessenter på området, herunder relevante eksperter, organisationer, virksomheder, investorer mv. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2020.

Erhvervsministerens igangsættelse af det undersøgende arbejde sker i forbindelse med CSR-konferencen som i dag, den 31. oktober 2019, afholdes for sjette år i træk på Børsen. Konferencen sætter fokus på FN’s verdensmål og ansvarlighed i direktions- og bestyrelseslokalet. Konferencen er et samarbejde mellem FSR – Danske Revisorer, Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen. På konferencen uddeles to CSR-priser til hhv. bedste CSR-rapport i en stor børsnoteret virksomhed samt i en stor ikke-børsnoteret virksomhed. I år er et jubilæumsår, da det i år er 25 år siden, at den første CSR-pris blev uddelt.

Link til Erhvervsstyrelsens offentlige høring

 

Kontaktperson

Presserådgiver Sara Ringgaard Price, telefon: 91 39 94 07, mail: srp@em.dk