Danmark skal have høje ambitioner for bæredygtig turisme

Publiceret 29-10-2019

En ny analyse fra VisitDenmark viser, at udenlandske turister generelt opfatter Danmark som en bæredygtig turistdestination. Samtidig er bæredygtighed dog sjældent udslagsgivende som rejsemotiv for turisterne. Erhvervsminister Simon Kollerup lægger op til øget samarbejde om dagsordenen.

VisitDenmark offentliggør i dag en analyse af udenlandske turisters holdning til bæredygtighed på fem vigtige udenlandske markeder.

Analysen viser blandt andet, at turister med et godt kendskab til Danmark forbinder Danmark med bæredygtighed. Danmark bliver for eksempel forbundet med parametre som grønne løsninger og en ren destination med rent vand og ingen skrald.

Samtidig associerer turisterne generelt bæredygtig turisme med at benytte mindre CO2-belastende transportformer til destinationerne og selve det at dyrke mere bæredygtige aktiviteter på destinationen, for eksempel vandring og cykling.

Erhvervsminister Simon Kollerup vil nu sætte bæredygtighed højere op på den turismepolitiske dagsorden:

"Regeringen har sat historisk ambitiøse mål for en grøn og klimavenlig fremtid, som vi alle skal bidrage til og tænke kreativt for at opnå. Det gælder også inden for turisme, hvor vi skal arbejde sammen om at udvikle bæredygtige tilbud til vores gæster. Mange turismevirksomheder arbejder allerede aktivt med bæredygtighed og grøn omstilling, men jeg vil gerne invitere til et tættere samarbejde for turisme er vigtig for Danmark." 

Erhvervsminister Simon Kollerup fortsætter:

”Turisme skaber omsætning og jobs i hele landet og turisterne er med til at skabe en efterspørgsel, der også kommer de lokale til gavn. Det er for eksempel i form af kulturtilbud, bedre adgang til naturen og gode madoplevelser. Turisme er på den måde med til at skabe et Danmark, hvor der er godt at leve og bo. Samtidig kan og skal turismen også være med til sikre et grønnere Danmark."

Bæredygtighed kan blive et vigtigt rejsemotiv i fremtiden

Det er endnu få turister, der har bæredygtighed som et afgørende motiv, når de vælger feriedestination i udlandet. Her er det stadig afslapning og rekreation og værdien for pengene, der er udslagsgivende. Men bæredygtighed kommer til at spille en langt større rolle i fremtiden.

Analysen fra VisitDenmark viser nemlig, at mellem 20 og 40 procent af de adspurgte udenlandske turister siger, at de forventer, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn får betydning for deres fremtidige rejsevalg. I toppen af skalaen ligger svenskerne og tyskerne, hvor næsten 4 ud af 10 siger, at miljøhensyn forventes at kunne få betydning.

VisitDenmarks adm. direktør Jan Olsen uddyber:

”Med analysen har vi fået et første datagrundlag at stå på, når vi skal forstå og navigere i forhold til, hvad turisterne lægger vægt på, når de tænker på bæredygtighed og grønne løsninger. Det er vigtigt, at vi hele tiden bliver klogere på dette område ved at udbygge vores analyser og vores viden om turisternes holdning og forståelse af bæredygtighed, så Danmark fortsat kan være et attraktivt rejsemål fremover.”

Analysen er foretaget på markederne Norge, Sverige, UK, Holland og Tyskland. Dataindsamlingen er foretaget som webinterview i februar og marts 2019. Der er indsamlet 6.741 webinterview.

Du finder hele analysen på VisitDenmark.dk

For mere information

  • Kontakt Erhvervsministeriets presserådgiver Ditte Vibe Petersen (tlf. 91337097 eller divipe@em.dk).
  • Kontakt VisitDenmarks kommunikationschef Anders Rosbo på telefon 41107031.