Nyt udvalg skal kulegrave ansvarsregler for ledelse i finansielle virksomheder

Publiceret 20-11-2019

Erhvervsministeren har nedsat et udvalg om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder (Ansvarsudvalget).

Ansvarsudvalget skal komme med forslag til, hvordan det er muligt at opnå en bedre retstilstand, når det kommer til strafferetligt ansvar for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

Udvalget skal desuden se på behovet for at skærpe den erstatningsretlige ansvarsvurdering af ledelsen i disse virksomheder.

 Erhvervsminister Simon Kollerup:

”I det seneste årti har mange af os flere gange stået tilbage med en fornemmelse af, at der var et misforhold mellem handlinger, ansvar og konsekvenser i toppen af den finansielle sektor.

 Det er en realitet, at samfundets tillid til den finansielle sektor på denne baggrund har lidt et knæk.

 Det er derfor vigtigt, at vi kulegraver, hvordan vi sikrer, at de personer, der leder de finansielle virksomheder ikke ustraffet misbruger den tillid, som sektoren hviler på. På de områder, hvor der er et gab mellem, hvad vi forventer, og hvad reglerne reelt kan levere, ser jeg frem til at få udvalgets anbefalinger til, hvordan vi får rettet op på situationen og dermed genskabt noget af den tabte tillid.”


Formand for udvalget Højesteretsdommer Jan Schans Christensen:

”Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet i dette spændende udvalg. Udvalget kommer til at arbejde med flere centrale juridiske emner - som ansvar, erstatning og straf - på et så samfundsmæssigt betydningsfuldt område som den finansielle sektor er. På den baggrund er det min forventning, at vi kommer til at have nogle interessante faglige drøftelser, der kan udmønte sig i en række konkrete anbefalinger til erhvervsministeren.”

 

Ansvarsudvalgets medlemmer 

Ansvarsudvalget består af i alt 10 medlemmer, heraf 3 eksterne eksperter:

 

  • Højesteretsdommer Jan Schans Christensen (formand)
  • Professor ved Københavns Universitet Vibe Garf Ulfbeck
  • Professor ved Århus Universitet Lasse Lund Madsen
  • Forhenværende nationalbankdirektør Torben Nielsen
  • Afdelingschef i Justitsministeriet Lennart Houmann
  • Statsadvokat ved Rigsadvokaten Rasmus Kieffer-Kristensen
  • Statsadvokat for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kirsten Dyrman (konstitueret)
  • Finansdirektør i Erhvervsministeriet Steen Lohmann Poulsen
  • Vicedirektør i Finanstilsynet Rikke-Louise Ørum Petersen
  • Direktør i Finansiel Stabilitet Marianne Simonsen

 

Udvalget forventes at afrapportere medio 2020.

 

Se kommissorium for Udvalget om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder

 

Kontaktperson: 

Ulrik Scheibye - 91 33 70 17