Fremover skal navnene offentliggøres på revisorer, der overtræder loven

Publiceret 27-11-2019

Erhvervsministeren har nu sendt et lovforslag i høring, som gør det muligt for Revisornævnet at offentliggøre fældende kendelser mod en revisor med navns nævnelse. Lovforslaget vil øge gennemsigtigheden for borgere og virksomheder.

Når Revisornævnet fastslår, at en revisor har overtrådt loven og for eksempel får tildelt disciplinære bøder og betinget bliver frakendt autorisationen, kan revisor i dag fortsætte sit virke, uden at hverken revisorens kunder eller den øvrige offentlighed får noget at vide.

Siden 2016, hvor den tidligere regering besluttede at udnytte en EU-option om anonymisering af identiteten af en fysisk person ved sanktioner, har Revisornævnet nemlig offentliggjort sine kendelser vedrørende bøder og betinget frakendelse i anonymiseret form.

Men nu skal det være slut. Som en del af den kommende kontrolpakke, der skal forhindre snyd og svindel, har regeringen nu sendt et lovforslag i høring, som gør det muligt for Revisornævnet også at offentliggøre navnet på revisor.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Jeg mener ikke, det kan være rigtigt, at revisorer kan overtræde reglerne og blive pålagt historisk store bøder og betingede frakendelser, uden at offentligheden kan få kendskab til det.

Vi skal selvfølgelig altid være varsomme og generelt tage hensyn til beskyttelsen af personoplysninger. Men revisorer fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentanter. De skal sikre og opretholde tilliden til de finansielle informationer, vores samfundsøkonomi bygger på. Derfor er det alfa og omega, at vi også kan have tillid til dem.

Borgere og virksomheder har ret til at vide, hvis en revisor, de overvejer at vælge eller måske allerede benytter, har overtrådt reglerne og forsømt sine pligter. Derfor vil vi nu øge gennemsigtigheden på området.”

Se lovforslaget her

Pressekontakt: 

Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, tlf.: 91 39 94 07