Bredt flertal sikrer fast basisbevilling til Center for Landdistriktsforskning

Publiceret 12-11-2019

Der er forhandlet en politisk aftale for Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet i Esbjerg, der sikrer centret 1,5 mio. kroner i årlig støtte fra Landdistriktspuljen.

Aftalen er indgået mellem regeringen og Folketingets landdistriktsordførere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”I regeringen mener vi det samme nu, som vi gjorde før valget. Og i forhold til Center for Landdistriktsforskning har vi hele tiden sagt, at det er nødvendigt at finde en varig løsning i forhold til finansieringen. I Socialdemokratiet har vi også lagt vægt på, at vi ønskede den bredest mulige aftale for at sikre ro om institutionen.”

Ud over, at Center for Landdistriktsforskning nu får 1,5 mio. kroner i årlig støtte fra Landdistriktspuljen, er aftaleparterne enige om at afsætte 1,4 mio. kr. fra Landdistriktspuljen i 2020 til en åben ansøgningsrunde til forsknings- og informationsprojekter.

Center for Landdistriktsforskning er desuden blevet forpligtet til at prioritere kommunikation og formidling af centerets forskningsresultater. Derfor øremærkes 0,1 mio. kr. til et formaliseret samarbejde mellem forskningsinstitutioner på landdistriktsområdet og Videncenter for Landdistrikter under Landdistrikternes Fællesråd.

Peter Juel-Jensen, Landdistrikts- og ø-ordfører for Venstre:

”Det er afgørende, at vi styrker udviklingen i landdistrikterne, og derfor er jeg rigtig glad for, at en del af Landdistriktspuljens forsknings- og informationsmidler fremadrettet udmøntes igennem aftalebaseret støtte, så vi sikrer en langsigtet national vidensopbygning på området. I denne omgang bliver bevillingen forankret hos Center for Landdistriktsforskning i Esbjerg, hvilket jeg er tilfreds med. Samtidig er jeg meget glad for, at vi med den politiske aftale anerkender og understøtter Videncenter for Landdistrikter under Landdistrikternes Fællesråd, som er national sparringspartner for Folketinget og regeringen og har en stor viden om, hvad der rører sig rundt i hele landet.”

Mette Hjermind Dencker, landdistrikts- og ø-ordfører for Dansk Folkeparti:

”I Dansk Folkeparti har vi hele tiden været mere end villige til at drøfte en fast bevilling til Center for Landdistriktsforskning under den forudsætning, at centeret i højere grad end tidligere viser, hvad deres forskning kan og vil. Det sikrer vi i aftalen i og med, at der med bevillingen følger en forpligtelse til at prioritere kommunikation og formidling af forskningsresultaterne.”

Rasmus Helveg Petersen, landdistrikts- og ø-ordfører for Radikale Venstre:

“SDU kan med denne aftale fortsætte sin gode forskning i landdistriktsudvikling. Det var vigtigt for mig.“

Karina Lorentzen, landdistriktsordfører for Socialistisk Folkeparti og formand for Udvalget for Øer og Landdistrikter:

”Der ligger en kæmpe ulighedsdagsorden i landdistriktspolitikken, som handler om lige muligheder uanset postnummer. Derfor er jeg glad for, at vi sikrer landdistriktsforskningen, som kan understøtte det vigtige arbejde, men også at arbejdet skal munde ud i flere ideer til tiltag, der kan understøtte en god udvikling uden for de store byer.”

Henning Hyllested, landdistrikts- og ø-ordfører for Enhedslisten:

”Det er godt, at vi nu har kunnet sikre, at Center for Landdistriktsforskning får de fleste af de midler tilbage, som de så at sige blev frarøvet af den tidligere erhvervsminister, da landdistriktsforskningen absolut skulle sendes i udbud. Center for Landdistriktsforskning får nu ro om sin økonomi. I Enhedslisten ser vi frem til en solid forskningsindsats, som også bliver let tilgængelig og brugbar for alle os, der på et eller andet plan arbejder med landdistrikter og yderområder. Skal vi vende udviklingen, så folk får lyst til at bosætte sig i hele Danmark, er det nødvendigt med forskningsbaseret viden om, hvad der hjælper på den udvikling.”

Orla Østerby, landdistrikts- og ø-ordfører for Det Konservative Folkeparti:

”I Det Konservative Folkeparti er vi glade for at indgå i den her brede aftale om fast basisbevilling til Center for Landdistriktsforskning, der sikrer, at pengene ikke kommer og går med et skiftende flertal i Folketinget. Det er noget, som i mine øjne vil kunne være med til at sikre stabilitet om og fremdrift i forskningen på området.”

Susanne Zimmer, landdistrikts- og ø-ordfører for Alternativet:

”Alternativet prioriterer et sammenhængende Danmark højt. Derfor er vi glade for, at der afsættes midler til en åben ansøgningsrunde, hvor alle forskningsinstitutter kan byde ind på 1,4 millioner fra Landdistriktspuljen. Da det også er vigtigt med vidensopbygning på området, vil 1,5 millioner til Center for Landdistriktsforskning under Syddansk Universitet kunne tilgodese dette. Endelig er 100.000 kr. et bidrag til at udbrede kendskabet til forskningsresultaterne, så det kommer ud at leve i virkeligheden og får en effekt.”

Lennart Damsbo-Andersen, landdistriktsordfører og ø-ordfører for Socialdemokratiet:

”For os i Socialdemokratiet er det afgørende, at Danmark kommer i bedre balance. Her kan målrettet forskning bidrage til viden. Både om, hvad der skaber ubalancen, men også give konkrete bud på, hvordan vi skaber mere balance mellem land og by og sikrer, at man kan leve og bo alle steder i Danmark.”

Se hele aftalen her

Fakta om Center for Landdistriktsforskning

Center for Landdistriktsforskning er et nationalt samfundsvidenskabeligt forskningscenter og skal bidrage med dybdegående og multidisciplinær viden om udvikling af bæredygtige landdistrikter med særligt sigte på den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår.

For yderligere oplysninger kontakt:

Ditte Vibe Petersen, presserådgiver i Erhvervsministeriet, mail: divipe@em.dk, tlf. 91 33 70 97.