Regeringen hæver ambitionerne for Teknologipagtens udbredelse

Publiceret 15-03-2019

Interessen for Teknologipagten, som regeringen lancerede sidste år, har overgået forventningerne. Derfor sætter regeringen nu to nye mål om, at Teknologipagtens indsatser skal have 1 mio. deltagere og engagere 350 virksomheder inden udgangen af 2020.

Danske virksomheder oplever i dag mangel på medarbejdere med et højt vidensniveau inden for STEM (teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvi-denskab og matematik), og efterspørgslen stiger, hvilket fremgår at en undersøgelse gennemført af Højbjerre, Brauer og Schultz. Efterspørgslen stiger særligt inden for det digitale område.
For at imødekomme den efterspørgsel søsatte regeringen for knap et år siden Teknologipagten, som skal få flere til at interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og anvende STEM i job.

Siden lanceringen har interessen for at bidrage til at løfte Teknologipag-tens målsætninger været stor, og der er løbende kommet nye initiativer og deltagere til.

Den seneste status på arbejdet med Teknologipagten viser, at pagtens nuværende initiativer tilsammen ventes at kunne nå ud til ca. 860.000 personer, og inkludere ca. 316 virksomheder i konkrete uddannelsesindsatser inden udgangen af 2020. En del danskere vil deltage i flere projekter, hvilket er en fordel fordi projekterne dels kan inspirere forskelligt, dels kan flere projekter over tid fastholde interessen for STEM-området.

Regeringens to nye mål

Regeringen sætter to nye mål for Teknologipagten. Målene skal nås inden udgangen af 2020:

  • Teknologipagtens projekter skal have 1 mio. deltagere, heriblandt kan der være personer, der deltager i flere projekter under Teknologipagten, fx elever i grundskolen.
  • Teknologipagtens projekter skal engagere 350 virksomheder enten som projektejere, projektdeltagere eller som ambassadører.

Formand for TeknologipagtRådet, André Rogaczewski:
”Danmark står over for en stor og vigtig opgave med at fremme tekniske og digitale kompetencer i befolkningen. At vi allerede nu kan sætte nye mål, er et synligt bevis på, at virksomheder, uddannelsesinstitutioner, og pagtens øvrige deltagere, virkelig har fundet sammen og inspireret hinanden til indsatser der fremmer STEM-kompetencerne. Det tydeliggør Teknologipagtens eksistensberettigelse, og jeg glæder mig til at sætte endnu mere tryk på kedlerne.“

Læs hele Teknologipagtens statusrapport for 2018 her.

 

Fakta om Teknologipagten

Teknologipagten blev lanceret 24. april 2018. Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer, så alle kan tage aktivt del i fremtiden. Målet er, at Danmark kan udnytte og udvikle de teknologiske og digitale muligheder så effektivt og klogt som muligt til gavn for samfund, økonomi, erhvervsliv og den enkelte dansker. Læs mere på www.teknologipagten.dk.

 

Pressekontakt:

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann, tlf. 91 39 94 14, e-mail: jesing@em.dk

Kommunikations- og pressechef i Teknologipagten, Sigurd Schou Madsen, tlf. 91 37 31 10, e-mail: sigurd@ffe-ye.dk