I morgen afholder regeringen Digitalt Topmøde 2019

Publiceret 13-03-2019

Regeringen sætter fokus på digital ansvarlighed ved at invitere folk fra erhvervslivet, undervisnings- og forskningsverdenen samt arbejdsmarkedets parter til Digitalt Topmøde.

På topmødet vil regeringen lancere sin nationale strategi for kunstig intelligens. Derudover vil erhvervsministeren uddele prisen ”Årets Digitale SMV:Omstilling” til en lille eller mellemstor virksomhed, som har gennemgået en succesfuld digital omstilling til inspiration for andre.

På topmødet vil der også være oplæg fra bl.a. EU-kommissæren for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, der vil fortælle om EU’s handlingsplan for kunstig intelligens.

Desuden vil regeringen diskutere, hvordan vi skaber en ansvarlig, digital fremtid for dansk erhvervsliv og det danske samfund, med en række topchefer med dansk og internationalt perspektiv.

Topmødet følger op på regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst, som blev lanceret i januar 2018. Med strategien investerer regeringen knap 1 mia. kr. frem mod 2025 i digital vækst. Topmødet sætter fokus på flere af temaerne i strategien, fx tekniske og digitale kompetencer, dataetik og forretningsmuligheder ved digitalisering.

Læs status for strategiens større initiativer efter ét år i rapporten Digital vækst i Danmark anno 2019

Digitalt Topmøde vil blive livestreamet på regeringen.dk og Erhvervsministeriets Facebook.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Jeg glæder mig til at gå i dialog med dansk erhvervsliv om de næste skridt i deres digitale omstilling – især ser jeg frem til at løfte sløret for regeringens Nationale strategi for kunstig intelligens og fejre de gode digitale eksempler med kåringen af ”Årets Digitale SMV:Omstilling”.

Innovationsminister Sophie Løhde:
”Det er vigtigt, at vi i Danmark udnytter mulighederne i nye teknologier, som f.eks. kunstig intelligens. I den offentlige sektor er der et stort potentiale for, at kunstig intelligens kan hjælpe sygeplejersker, sagsbehandlere og socialrådgivere med rutineopgaver, så der bliver mere tid til at give borgerne en bedre service - og dermed mere velfærd til den enkelte. Det potentiale skal vi udnytte, men det går for langsomt i dag med at afprøve kunstig intelligens, og vi mangler erfaringer. Derfor sætter vi i regeringen nu skub på udviklingen og lancerer blandt andet en strategi for kunstig intelligens.”

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers:
”Nye teknologier som kunstig intelligens giver os en masse muligheder for at gøre ting bedre, og de muligheder skal vi udnytte. Men de her teknologier rummer også nogle fareelementer, så vi skal holde fast i, at de bliver bygget ud fra nogle danske værdier. Værdier, der handler om tillid til hinanden og til systemerne. Hvordan holder vi fast i den tillid? Den diskussion og mange andre glæder jeg mig til at have med virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og forskere.”

Undervisningsminister Merete Riisager:
”Teknologi kan åbne for et hav af muligheder, og netop derfor skal børn og unge ikke kun kunne bruge teknologi. De skal også forstå byggestenene, så de både kan blive medskabere og ikke mindst kritiske brugere af teknologien. Derfor har regeringen taget initiativ til at udvikle en helt ny faglighed, teknologiforståelse, i folkeskolen, som 46 forsøgsskoler netop er gået i gang med at prøve af og udvikle. Det arbejde ser jeg frem til at debattere med deltagere på Digitalt Topmøde.”

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen:
”Disruptionrådet har afsluttet sin møderække rundt i landet, men vi er på ingen måde i hus. At forberede sig på fremtidens arbejdsmarked og muligheder er en proces, som ikke må stoppe, ligesom der i EU og i resten af verden også er stor interesse for emnet. Derfor glæder jeg mig til det digitale topmøde, hvor jeg ser frem til at drøfte, hvordan vi sikrer, at Danmark fastholder og udbygger sin position, når det handler om digitalisering.”

Udenrigsminister Anders Samuelsen:
”Som et lille, højt digitaliseret land har Danmark rigtigt meget på spil i den digitale tidsalder. Med vores initiativ om TechPlomacy kan vi spille en vigtig rolle og være med til at trække den digitale verdensorden i den rigtige retning. Det gælder blandt andet indenfor cybersikkerhed, beskyttelse af individets rettigheder og udnyttelse af den digitale økonomis muligheder. Jeg ønsker en debat om hvordan Danmark og Europa positionerer sig, så vi får mest muligt ud af digitaliseringen.”

Pressen er velkommen og tilmelding til topmødet skal ske til presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann på jesing@em.dk
Der vil være adgang til topmødet mod forevisning af gyldigt pressekort ved registreringen.

Læs mere om Digitalt Topmøde på regeringen.dk.

For mere information kontakt:

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann, tlf. 9139 9414. email jesing@em.dk