Fastsættelse af kravet til den kontracykliske kapitalbuffersats for Danmark, Grønland og Færøerne for 1. kvartal 2019

Publiceret 29-03-2019

For 1. kvartal 2019 fastholdes den kontracykliske buffersats uændret på 1 pct. i Danmark.

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne. Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling.

Satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for Danmark fastsættes for 1. kvartal 2019 uændret til 1 pct.

For Grønland og på Færøerne fastsættes buffersatsen fortsat til 0 pct.

Det Systemiske Risikoråd har på sit møde den 25. marts 2019 besluttet at henstille til regeringen, at bufferen for 2. kvartal 2019 øges med 0,5 procentpoint til 1,5 pct. for Danmark.

Regeringen vil bruge de i lovgivningen fastsatte tre måneder til at tage stilling til Det Systemiske Risikoråds henstilling.

 

For mere information kontakt:

Ulrik Scheibye, 91 33 70 17, ulrsch@em.dk