Erhvervsministeriet går foran i arbejdet med at gøre offentlige data til en vækstdriver for erhvervslivet

Publiceret 15-03-2019

Rigsrevisionen peger i en ny beretning på, at åbning af statslige data kan medvirke til økonomisk vækst og øget gennemsigtighed i staten.

I Danmark har vi offentlige data af høj kvalitet – data, der gør, at danske virksomheder kan skabe vækst gennem udvikling af nye datadrevne produkter og tjenester. Men der er fortsat vigtige og efterspurgte offentlige data, som ikke er åbne for erhvervslivet. Bl.a. har regeringens vækstteams for både handel og logistik og for grøn energi- og miljøteknologi efterspurgt bedre adgang til offentlige data.

Offentlige myndigheder skal derfor fortsætte indsatsen for på ansvarlig vis at gøre flere data åbne. Dermed skaber myndighederne bedre rammer for at virksomhederne kan anvende de offentlige data i deres forretning, som grundlag for innovation og vækst.

Rigsrevisionen har netop offentliggjort en beretning, hvor de har undersøgt, hvordan staten arbejder med åbne data, bl.a. for at understøtte økonomisk vækst. Her er Erhvervsministeriet et af de ministerier, der opnår en score på 100 pct. for systematisk arbejde med at åbne data. Erhvervsministeriet står også i spidsen for det tværoffentlige Partnerskab for åbne offentlige data. Partnerskabet arbejder for at give virksomhederne adgang til flere offentlige data og understøtter aktiviteter, som bringer dataene i spil i virksomhederne.

Rigsrevisionens beretning understreger vigtigheden af, at staten arbejder aktivt med at åbne data. Som en hjælp har Partnerskabet for åbne offentlige data i januar 2019 lanceret en digital startpakke. Den kan hjælpe ministerierne med at håndtere nogle af de barrierer, som står i vejen for åbningen af data.

Den digitale startpakke kan findes her.

Kontaktperson:

Presserådgiver Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, 91 39 94 07.