Der er fremgang i dansk turisme

Publiceret 28-03-2019

Nye tal fra VisitDenmark viser, at omsætningen i dansk turisme i 2017 var på 128 milliarder kroner. Forbruget drives blandt andet frem af, at flere turister besøger Danmark, og at de bruger flere penge.

De nye tal fra VisitDenmark understreger, at der de seneste år er sket en positiv udvikling i turismeforbruget i Danmark, der i 2014 var ca. 100 mia. kr.

Forklaringen er blandt andet flere turismeovernatninger i Danmark, der i 2017 slog rekord for fjerde år i træk. VisitDenmarks analyser viser også, at de udenlandske turister i dag bruger flere penge under deres ophold, end de tidligere har gjort.

Med en turismeomsætning på 128 mia. kr. i 2017 er dansk turisme godt på vej til at nå målsætningen i den nationale strategi for dansk turisme, hvor der er opsat det fælles pejlemærke, at turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. i 2025.

VisitDenmark har som noget nyt i 2017 beregnet forbruget fra turister, der booker deres overnatninger via deleøkonomiske platforme. Dette forbrug, der i alt udgør ca. 5 milliarder kroner af den samlede omsætning, og som ikke tidligere har indgået i tallene, er med til at skabe et mere fyldestgørende billede af omsætningen i dansk turisme.

”Turismen er efterhånden et meget stort erhverv i Danmark. Dels i forhold til at skabe arbejdspladser og dels i forhold til at skabe vækst i hele Danmark. Når turisterne desuden bruger flere penge, mens de er her, er det godt nyt for både turismeerhvervet og alle de andre erhverv, som turisterne køber varer og tjenester hos. Som minister vil jeg derfor forsat have fokus på at udvikle dansk turisme og sikre gode rammevilkår for turismeerhvervet”, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Kyst- og naturturismen var det største forretningsområde, der i 2017 stod for 48 procent af det samlede turismeforbrug, mens storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen hver bidrog med 26 procent.

”En stigning i turismeomsætningen på næsten 30 milliarder kroner fra 2014-2017 er et stort bidrag til den danske samfundsøkonomi. En væsentlig årsag er, at den enkelte udenlandske turist bruger 58 procent flere penge i døgnet i 2017 end i 2014. Det er desuden glædeligt, at det fra 2014 til 2017 er lykkedes at øge antallet af udenlandske overnatninger i skuldersæsonen med 2,1 millioner, hvoraf de 1,7 millioner er kommet uden for de store byer. Det bidrager til at, vi bevæger os i retning af en helårsdestination”, siger adm. direktør Jan Olsen, VisitDenmark.

Publikationen ”Turismens økonomiske betydning 2017”, der uddyber tallene, forventes offentliggjort i maj 2019.

Se faktaark om turismens økonomiske betydning i Danmark i 2017 på Visitdenmark.dk

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Presserådgiver Ditte Vibe Petersen, Erhvervsministeriet, divipe@em.dk, tlf.: 91 33 70 97.

  • Kommunikationschef Anders Rosbo, VisitDenmark, andros@visitdenmark.com, tlf.: 32 88 99 32.