Danske virksomheders digitale forspring bliver mindre

Publiceret 06-03-2019

Overordnet har Danmark stadig en digital førsteplads i Europa, men når det kommer til virksomhedernes brug af digitale teknologier deler vi i år førstepladsen med de finske virksomheder. Hvis førerpositionen skal bevares, er det vigtigt, at danske virksomheder i højere grad udnytter nyere digitale teknologier og dataanvendelse som fx kunstig intelligens. Det viser Erhvervsministeriets seneste Redegørelse om Danmarks digitale vækst.

Den netop offentliggjorte Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2019 peger på, at danske virksomheder fortsat er blandt de bedste i Europa til at bruge en række etablerede, digitale teknologier fx hjemmesider og sociale medier.

Redegørelsen viser også, at rammevilkårene i Danmark generelt er gode. Stort set alle boliger og virksomheder har adgang til højhastighedsbred-bånd, og dansk lovgivning er bredt set blandt de mest digi-taliseringsklare i Europa.

Behov for mere fokus på avancerede teknologier og kompetencer

Inden for mere avancerede, digitale teknologier som fx kunstig intelligens eller arbejde med dataanalyse (Big Data) klarer danske virksomheder sig imidlertid mindre godt.

Virksomhederne udfordres også af mangel på digitale kompetencer. Danmark har relativt færre IT-specialister end de lande, vi normalt sam-menligner os med. Det gælder også for befolkningens digitale kompeten-cer, som ikke helt kan måle sig med vores nordiske naboers. Danske virksomheder er samtidig blandt dem, der oftest forgæves forsøger at rekruttere IT-specialister.

”Den digitale udvikling går meget hurtigt, og vi står ikke så stærkt på de nyere digitale vækstområder som fx kunstig intelligens og Big Data. Øget brug af digital teknologi er vigtigt for Danmark, da det kan øge produktiviteten og styrke konkurrenceevnen i virksomhederne. Vi skal derfor investere mere i digitale teknologier og uddannelse i digitale færdigheder, hvis vi fortsat skal være blandt de mest velstående lande.” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Den hastige, digitale udvikling øger behovet for, at virksomhederne er omstillingsparate og konkurrencedygtige. Investering i digitale teknologier, forretningsmodeller og kompetencer er med til at ruste virksomhederne til fremtiden.

Regeringen er optaget af, at Danmark og dansk erhvervsliv skal være med helt fremme i den digitale omstilling. Derfor afholder regeringen Digitalt Topmøde den 14. marts 2019. Her vil statsministeren og en lang række ministre samt erhvervsledere, arbejdsmarkedets parter og forskere drøfte sporene for Danmarks digitale fremtid.

Redegørelse for Danmarks digitale vækst 2019

Faktaark om Redegørelse for Danmarks digitale vækst 

 

Pressekontakt:

Presserådgiver Jesper Ingemann, e-mail: jesing@em.dk, tlf. 91 39 94 14