Privatkunder med byggeskadeforsikring i Qudos er nu sikret

Publiceret 02-05-2019

En ny aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti betyder, at der er fundet en løsning for husejere med forsikringer i det konkursramte forsikringsselskab Qudos Insurance A/S.

20. december 2018 gik forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S konkurs. Den danske del af forretningen omfattede bl.a. ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer.

I de første seks måneder efter konkursen – det vil sige indtil 20. juni 2019 – kan kunder med ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer anmelde skader og blive dækket i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber (Garantifonden). Derudover vil Garantifonden refundere præmie for den resterende del af forsikringsperioden. Restpræmien kan anvendes til at tegne en erstatningsforsikring.

For byggeskadeforsikringer er det dog ikke husejeren, men bygherren, der oprindeligt har tegnet og betalt forsikringen, der får præmie retur. Hvis bygherren vælger ikke at gentegne en byggeskadeforsikring, vil husejeren ikke kunne få dækket erstatningskrav for en byggeskade, der opstår senere end de seks måneder efter Qudos’ konkurs, hvis bygherren er konkurs.

Det problem har aftaleparterne nu fundet en løsning på, så de berørte kunder med byggeskadeforsikringer bliver dækket af Garantifonden, hvis bygherren er eller går konkurs i policens løbetid:

Jeg er meget tilfreds med, at vi i forligskredsen har indgået en aftale, som sikrer, at alle de berørte husejere med byggeskadeforsikringer i Qudos er sikret dækning, hvis deres bygherre går konkurs uden at tegne en erstatningsforsikring” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov. 

Der vil blive fremsat lovforslag hurtigst muligt i folketingssamlingen 2019/20.

For at undgå lignende problemer i fremtiden vedtog et bredt flertal i april 2018 en lovændring, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Den indebærer, at Garantifonden dækker forsikringstagere med ejerskifte- og byggeskadeforsikringer i den resterende tegningsperiode i tilfælde af fremtidige konkurser i skadesforsikringsselskaber.

 

Du kan læse hele aftalen her

For yderligere informationer kontakt:

Presserådgiver i Erhvervsministeriet: Ulrik Scheibye, 91 33 70 17, ulrsch@em.dk

Erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack, 3337 4563, torsten.schack.pedersen@ft.dk

Erhvervsordfører for Liberal Alliance, May-Britt Kattrup, 6162 4574, may-britt.kattrup@ft.dk

Finansordfører for Radikale Venstre, Martin Lidegaard, 3337 4716, martin.lidegaard@ft.dk

Medlem af Erhvervsudvalget for Socialdemokratiet, Morten Bødskov, 6162 4054, morten.bodskov@ft.dk

Erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, Hans Kristian Skibby, 6162 4231, hans.skibby@ft.dk

Erhvervsordfører for SF, Lisbeth Bech Poulsen, 3337 4428, lisbeth.poulsen@ft.dk

Erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti, Anders Johansson, 6162 4762, anders.johansson@ft.d