Forhøjelse af kravet til den kontracykliske kapitalbuffer for Danmark

Publiceret 04-07-2019

Regeringen har besluttet at forhøje den kontracykliske buffersats til 1,5 pct. i Danmark med virkning fra den 30. juni 2020.

Erhvervsminister Simon Kollerup begrunder beslutningen med hensynet til fremtidige udsving i økonomien:

“Justeringen betyder, at det selv i dårlige tider vil være muligt at låne penge for erhvervslivet og bankkunder i det hele taget.”

Hensigten med forhøjelsen er, at sikre at bankerne udnytter de nuværende positive økonomiske vilkår til at være forberedt på dårlige.

”Det er ansvarlig politik at øge bankernes polstring i øjeblikket, hvor der er gode tider i dansk økonomi og bankerne har høj indtjening. 

En øget polstring vil sørge for, at bankerne også kan låne penge ud, hvis økonomien vender.

Det er nu engang afgørende, at vi sørger for, at den finansielle sektor er robust og kan klare perioder, hvor der ikke er samme fart på dansk økonomi som nu,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Krav binder mere kapital i bankerne

Den kontracykliske kapitalbuffer er et kapitalkrav til penge- og realkreditinstitutternes polstring, der varierer med den økonomiske udvikling. Kravet øges, når det går godt og reduceres, når tiderne vender. Kapitalen bliver i instituttet, men bindes, så der kan tæres på den i dårligere tider.

Formålet med den kontracykliske kapitalbuffer er at understøtte udlånet ved at frigive hele eller dele af bufferen i dårlige tider. Det forebygger, at der opstår en situation, hvor bankerne ikke kan låne ud til rentable projekter.

Det Systemiske Risikoråd henstillede den 26. marts 2019 til regeringen, at bufferen for Danmark øges med 0,5 procentpoint til 1,5 pct. med virkning fra den 30. juni 2020. Regeringen deler Rådets vurdering af, at bufferen bør forhøjes til 1,5 pct.

Ingen danske banker eller realkreditinstitutter kommer i konflikt med kapitalkravene ved, at bufferen øges til de 1,5 pct., som Det Systemiske Risikoråd anbefaler, og en forøgelse af bufferen begrænser ikke bankerne i at låne ud.

“Det er muligt, at nogle banker vil opleve, at de ikke kan udbetale helt så meget i aktieudbytte som de ellers ville have gjort. Der vil dermed være mere på kistebunden til dårligere tider,” siger erhvervsministeren.

 

Kontakt

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Ulrik Scheibye på mail ulrsch@em.dk eller telefon 91 33 70 17 for yderligere information.